Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Kommunstyrelsen i Uppvidinge godkänner två parker

12 Mar, 2014

Statkraft Södra Vindkraft ABs två vindprojekt Marhult och Rosenholm har godkänts av kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun.

Totalt handlar det om 27 vindkraftverk. Statkraft bedömer därför att kommunen är välvilligt inställda till att även ta ett positivt beslut i kommunfullmäktige vilket i så fall skulle innebära att kommunen stödjer projekten i sin helhet.