Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Utrivning av dammarna vid Alby och Ringdalen i Ljungan

14 Nov, 2013

Statkraft Sverige AB avser att söka tillstånd för utrivning av dammarna vid Alby och Ringdalen i Ljungan.

Vattenkraftsdammarna vid Alby och Ringdalen är byggda i slutet av 1800-talet och uppfyller i dagsläget inte kravet på avbördningskapaciteten.

Statkraft Sverige AB har ett program för att underhålla dammarna, men innan upprustning av dammarna utförs i Alby och Ringdalen vill Statkraft undersöka om en utrivning av dammarna skulle kunna utföras och i vilken omfattning.

Målsättningen med projektet är att återskapa en mer naturlig älvsträcka vid Alby och Ringdalen. Främst skulle längre sammanhängande strömsträckor erhållas och fiskvandring skulle kunna möjliggöras mellan Holmsjön och Ångesjön En utrivning ger också förbättrad avbördning vilket innebär minskade risker för dammbrott vid höga flöden.

Samrådet syftar till att i ett tidigt skede informera om de planerade åtgärder och inhämta synpunkter från berörda.

Onsdagen den 31 augusti 2011 klockan 18.00 hälsar vi dig välkommen till Alby skolas matsal, Alby, Ånge kommun.

Samrådshandlingar kan hämtas från Statkrafts hemsida www.statkraft.se De kan även beställas av Linda Harju, linda.harju@swedpower.com, 0920-773 21.

Skriftliga synpunkter på den planerade utrivningen lämnas senast den 16 september till Linda Harju, Swedpower AB Timmermansgatan 25, 971 77 Luleå eller via e-post linda.harju@swedpower.com.
Välkomna!