Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Utrivning av dammarna vid Alby och Ringdalen i Ljungan

14 nov., 2013

Statkraft Sverige AB avser att söka tillstånd för utrivning av dammarna vid Alby och Ringdalen i Ljungan.

Vattenkraftsdammarna vid Alby och Ringdalen är byggda i slutet av 1800-talet och uppfyller i dagsläget inte kravet på avbördningskapaciteten.

Statkraft Sverige AB har ett program för att underhålla dammarna, men innan upprustning av dammarna utförs i Alby och Ringdalen vill Statkraft undersöka om en utrivning av dammarna skulle kunna utföras och i vilken omfattning.

Målsättningen med projektet är att återskapa en mer naturlig älvsträcka vid Alby och Ringdalen. Främst skulle längre sammanhängande strömsträckor erhållas och fiskvandring skulle kunna möjliggöras mellan Holmsjön och Ångesjön En utrivning ger också förbättrad avbördning vilket innebär minskade risker för dammbrott vid höga flöden.

Samrådet syftar till att i ett tidigt skede informera om de planerade åtgärder och inhämta synpunkter från berörda.

Onsdagen den 31 augusti 2011 klockan 18.00 hälsar vi dig välkommen till Alby skolas matsal, Alby, Ånge kommun.

Samrådshandlingar kan hämtas från Statkrafts hemsida www.statkraft.se De kan även beställas av Linda Harju, linda.harju@swedpower.com, 0920-773 21.

Skriftliga synpunkter på den planerade utrivningen lämnas senast den 16 september till Linda Harju, Swedpower AB Timmermansgatan 25, 971 77 Luleå eller via e-post linda.harju@swedpower.com.
Välkomna!