Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Miljötillstånd för första vindkraftsparken i Sverige!

14 Nov, 2013

Miljöprövningsdelegationen har meddelat att Statkraft och SCA får tillstånd för den första av de sex vindkraftsparker som Statkraft och SCA planerar att bygga i mellannorrland. Tillståndet gäller Stamåsen, på gränsen mellan Sollefteå och Strömsunds kommuner, och omfattar 50 vindkraftverk. Miljöprövningsbeslut om övriga fem vindkraftsparker väntas komma inom kort.

- Det är mycket glädjande att vi nu fått tillstånd för den första vindkraftsparken. Vi avvaktar tillstånd för de övriga fem parkerna innan vi fattar några beslut. Vi vill se helheten innan vi tar ställning till vilken park som ska börja byggas. Dessutom måste tillståndet ha vunnit laga kraft, det sker cirka tre veckor efter beslutet, säger Bengt Vernmark, chef för Statkraft Vind i Sverige.

Beslut i företagens styrelser om investeringen kan förväntas för de första vindparkerna under första halvåret 2010. Och om inga andra problem uppstår borde det första vindkraftverket då kunna tas i drift 2011.