Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Miljötillstånd för första vindkraftsparken i Sverige!

14 nov., 2013

Miljöprövningsdelegationen har meddelat att Statkraft och SCA får tillstånd för den första av de sex vindkraftsparker som Statkraft och SCA planerar att bygga i mellannorrland. Tillståndet gäller Stamåsen, på gränsen mellan Sollefteå och Strömsunds kommuner, och omfattar 50 vindkraftverk. Miljöprövningsbeslut om övriga fem vindkraftsparker väntas komma inom kort.

- Det är mycket glädjande att vi nu fått tillstånd för den första vindkraftsparken. Vi avvaktar tillstånd för de övriga fem parkerna innan vi fattar några beslut. Vi vill se helheten innan vi tar ställning till vilken park som ska börja byggas. Dessutom måste tillståndet ha vunnit laga kraft, det sker cirka tre veckor efter beslutet, säger Bengt Vernmark, chef för Statkraft Vind i Sverige.

Beslut i företagens styrelser om investeringen kan förväntas för de första vindparkerna under första halvåret 2010. Och om inga andra problem uppstår borde det första vindkraftverket då kunna tas i drift 2011.