Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

5 frågor till Siri Todnem, projektledare vid Nesjødammen i Norge

Flexibel, säker och ett skydd mot potentiellt katastrofala översvämningar: vattenkraftsinfrastruktur kommer att spela en allt viktigare roll i vår energiframtid enligt Statkrafts lågutsläppsscenario. Vi pratade med Siri Todnem, projektledare för upprustningen av en av Norges största dammar.

Okej, Siri, först och främst: hur stor är Nesjødammen?

Den är stor! Nesjødammen är 1 km lång och 40 m hög. Det är ungefär lika långt som nio fotbollsplaner på längden och två tennisbanor på höjden. Den totala lagringsvolymen där är 625 miljoner m3.

Oj! Det är stort. Så du övervakar upprustningen av Nesjø. Vad innebär det i praktiken?

– Några av de viktigaste jobben har varit att bygga en ny dräneringstunnel och installera nya dräneringsluckor. Vi genomför också några ganska känsliga stenarbeten för att förhindra erosion av dammsluttningen, som orsakas av is och vågor – vintrarna kan vara ganska hårda här. Var och en av stenarna måste placeras mycket exakt, en efter en.

Vilka är några av de största utmaningarna i projektet?

Vädret. Anläggningsarbeten här i bergen innebär extra utmaningar jämfört med projekt som ligger på låglandet. Det är ett tuffare klimat och en begränsad säsong för anläggningsarbeten. Projektet har också krävt dränering av Nesjøreservoaren, vilket har inneburit utmaningar för miljön och behov av bra dialog med lokalsamhället.

Vattenkraft beskrivs ofta som flexibelt. Vad betyder det och varför är det viktigt?

– En vattenreservoar lagrar det vatten vi använder för att skapa energi, vilket innebär att potentiell el kan lagras fram till perioder då vi behöver extra energi. Tack vare vattenreservoarerna och deras lagringskapacitet kan vattenkraften vara en flexibel kraftproducent och förse oss med energi, även när det regnar lite eller är låg snösmältning.

Vattenkraftsdammar används som viktiga skydd mot översvämningar. Hur kommer det sig?

– Dammar med vattenreservoarer ger lagringskapacitet för vatten. Som kraftproducent kan vi säkerställa att vi har kapacitet i magasinen för att lagra och reglera vatten i älvarna. Det hjälper oss att kontrollera flödena för att minska omfattningen av skador som kan uppstå vid en översvämning.

Om folk visste bara en sak om vattenkraft, vad tycker du att det borde vara?

– Det skulle vara att vattenkraften står för 94,3 procent av den norska produktionskapaciteten. Det innebär att Norge är helt beroende av vattenkraft idag och kommer att vara det även i framtiden. Som tur är är det inte så problematiskt att vara beroende av vattenkraft, eftersom det är en av de mest miljövänliga energikällorna i världen.

  • Person i hjälm och varselväst pratar i telefon i ett vinterlandskap.
  • Bild av forsande vatten över Nesjødammen
  • Två personer i varselväst och hjälm tittar på fors i vinterlandskap.
  • Forsande vatten och skog