Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts bästa resultat för andra kvartalet någonsin

31 aug., 2023

Oslo, Norge, 31 augusti 2023

Statkraft levererade sitt bästa halvårsresultat och resultat för andra kvartalet någonsin. Detta trots lägre produktion och priser. Statkraft fortsätter att öka aktiviteten i flera projekt för att leverera på sin ambitiösa tillväxtstrategi. 

  • Driftnetto ökade under Q2 2023 till €1,1 miljarder från €0,8 miljarder under motsvarande kvartal föregående år. Underliggande EBIT ökade till €0,7 miljarder från €0,4 miljarder, Statkrafts starkaste andra kvartal någonsin.
  • Europeiska energipriser föll ytterligare under det andra kvartalet, cirka 50 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
  • Statkraft bygger för närvarande 1000 MW förnybar elproduktion varje år och är på god väg att uppfylla målet om årlig utbyggnad motsvarande 4000 MW till 2030.
  • I augusti förvärvade Statkraft driftsatta vindkraftparker i Tyskland och Frankrike med en total kapacitet på 337 MW. Därtill tecknade man ett avtal om att förvärva två driftsatta vindkraftparker i Brasilien motsvarande 260 MW. 

—Gedigen verksamhet, effektiv energihantering och starkt värdeskapande i marknadsaktiviteter bidrog till det bästa andra kvartalet i Statkrafts historia. Vi fortsätter att skala upp och bygga mer förnybar energi i Norge och utomlands, säger Statkrafts koncernchef Christian Rynning-Tønnesen. 

Priserna och volatiliteten har sjunkit från de mycket höga nivåerna som noterades tidigare under energikrisen, även om priserna fortsatt ligger på en hög nivå. Europas energibalans har förbättrats avsevärt till följd av ökad tillgång till LNG, lägre efterfrågan, och ökad utbyggnad av förnybar elproduktion. Därtill har väderförhållandena varit mer gynnsamma under årets andra kvartal. Mediannivån på de nordiska vattenreservoarerna var vid slutet av juni 94 procent och ligger för närvarande på 95 procent. Låga priser bidrog också till positiva hedgingeffekter. 

Driftkostnader var högre främst på grund av tillväxt av verksamheten och valutaeffekter av en försvagad norsk valuta.  

Statkraft redovisade ett resultat före skatt på €1,1 miljarder, inklusive återföring av nedskrivningar främst kopplade till nordiska landbaserade vindkrafttillgångar, främst i Sverige, och positiva effekter från inbäddade EUR-derivat.  

Nettovinsten för kvartalet var €0,5 miljarder. 

Statkraft befinner sig i en mycket god finansiell position. Mätt löpande över 12 månader var avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital (ROACE) 43 procent. 

Statkraft utvecklar en bred portfölj av vatten-, vind-, och solkraftsprojekt, huvudsakligen i Norden och Europa. Man är på god väg att nå ambitionen att bygga 2500 – 3000 MW förnybar produktionskapacitet per år från 2025, och 4000 MW till 2030. Nuvarande produktionstakt är 1000 MW per år. 

—Vi befinner oss mitt i en grön energiomställning. Mer förnybar energi är lösningen för att nå världens klimatmål och tillgodose behovet av tillförlitlig och prisvärd energiförsörjning, och Statkraft skalar nu upp utvecklingen av vind- och solkraft. För att balansera energisystemet som i högre grad utgörs av intermittenta energikällor lägger vi också till mer flexibel vattenkraftskapacitet, säger Rynning-Tønnesen. 

I Tyskland utökade Statkraft ett befintligt långsiktigt energiköpsavtal (PPA) med ett tyskt företag med ursprungsgarantier från spanska och portugisiska förnybara parker. I Norge tecknade Statkraft flera långsiktiga kraftavtal, inklusive energiköpsavtal med total volym på 9 TWh, samt två villkorade avtal.

I augusti förvärvade Statkraft en portfölj med driftsatta vindkraftsparker i Tyskland och Frankrike med total kapacitet på 337 MW. Portföljen har en betydande potential för livstidsutbyggnad och repowering. Man har också tecknat ett avtal om att förvärva två driftsatta vindkraftsparker motsvarande 260 MW i Brasilien, vilket ytterligare ökar Statkrafts produktionsverksamhet i landet. Affären förväntas slutföras under det fjärde kvartalet.