Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft planerar solcellspark i Skogaby

18 sep., 2023

Statkraft lämnade förra veckan in anmälan om samråd, enligt 12 kapitlet 6§ miljöbalken, för att möjliggöra uppförandet av en solcellspark i Skogaby i Laholms kommun. Solcellsparken är tänkt att ha en effekt på upp till 25 MW, vilket motsvarar en helårsförbrukning för 1 500 normalstora villor*.

- Vi är väldigt glada för det goda samarbetet med kommunen och övriga involverade. Statkraft ser en stor potential i solcellsparker och projektet i Skogaby kan bli Statkrafts första solcellspark i Sverige. Den kan komma att utgöra ett värdefullt komplement till våra befintliga vattenkraftanläggningar i kommunen, säger Henrik Jatkola, vind- och solkraftsutvecklare i Sverige.

Det är ännu inte klart vilken design och storlek solcellsparken ska ha. Möjlig effekt begränsas av tillgänglig nätkapacitet i området. Nätägaren E.ON har genomfört en nätutredning och nu pågår en förstudie avseende tillgänglig överföringskapacitet och teknisk utformning för anslutning till elnätet. 

Det mesta av solcellsparken är tänkt att uppföras på Statkrafts egen mark, men det finns också en avsiktsförklaring med en markägare om upplåtelse av delar av intilliggande mark. 

- Sollcellsparken i Skogaby kan komma att utgöra ett värdefullt tillskott av förnybar energi lokalt för invånarna i Laholms kommun, men också för elområde fyra där all ny elproduktion behövs för att möta ökande efterfrågan, säger Henrik Jatkola.

Statkraft har ännu inte tagit ett slutgiltigt investeringsbeslut för solcellsparken i Skogaby.

 

För mer information kontakta:
Henrik Jatkola
E-post: henrik.jatkola@statkraft.com
Tel: +46-(0)767 71 74 08

 

* Beräknat utifrån att en installerad effekt på 25 MW ger 23,4 GWh energi och att en normalstor villa förbrukar 15 600 kWh per år.