Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Positiva besked från Länsstyrelsen om solcellspark i Skogaby

11 jan., 2024

Samrådet om den planerade solcellsparken i Skogaby har nu avslutats. 

Länsstyrelsen i Halland har beslutat att solcellsparken får uppföras under förutsättning att ett antal åtgärder vidtas till skydd för naturmiljön, bland annat att de skyddsvärda träd som finns i området ska hanteras med försiktighet samt att markområdet ska återställas vid slutet av solcellsparkens livstid.

Nu tittar vi på hur vi på bästa sätt ska hantera Länsstyrelsens krav. Vi inväntar också kommunens besked om dispens från strandskyddet, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna gå vidare med projektet, säger Henrik Jatkola, chef för vind- och solkraftsutveckling vid Statkraft Sverige.

Behovet av utökad elproduktion i södra Sverige är stort, och det är glädjande att vi nu kan gå vidare med planeringen, avslutar Jatkola.