Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fortsatt starkt resultat under första kvartalet

23 maj, 2023

Oslo, Norge, 23 maj 2023

Statkraft levererade starka resultat under första kvartalet 2023, med god verksamhet i alla geografiska områden och fortsatt stark utveckling på marknaderna. Statkraft realiserade en vinst på €0,1 miljarder efter en försäljning av halva portföljen av havsbaserad vindkraft på Irland.

  • Driftnettot uppgick till €2,2 miljarder under första kvartalet 2023, medan det underliggande rörelseresultat var €1,7 miljarder. Detta är Statkrafts näst starkaste kvartal någonsin.

  • Elpriserna var generellt något lägre, men priserna ökade i norra Norge och Sverige.

  • Statkraft tecknade sitt första långsiktiga energiköpsavtal (PPA) i USA samt flera nya PPA:er och elförsörjningsavtal (PSA) i Italien, Polen och Norge. 

"Höga elpriser, om än på en lägre nivå än förra året, i kombination med en god verksamhet gav ett mycket starkt resultat från kraftproduktionen. Värdeskapandet på marknaderna var fortsatt mycket starkt”, säger Statkrafts koncernchef Christian Rynning-Tønnesen.

Koncernens rörelseintäkter påverkades avsevärt av positiva resultat från hedging och valutaeffekter till följd av den norska kronans försvagning. 

Rörelsekostnaderna ökade, främst drivet av det höga prisbidraget i Norge, en försvagning av den norska kronan och ett högre antal anställda när bolaget fortsätter sin tillväxtstrategi. De underliggande kostnaderna för befintlig verksamhet var stabila.

I januari sålde Statkraft 50 procent av portföljen avseende havsbaserad vindkraft på 2200 MW i Irland till Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en global ledare inom investeringar i förnybar energi. Företagen planerar att investera mer än €4 miljarder i havsbaserade vindkraftsprojekt i Irland och Nordsjön fram till 2030. 

"Partnerskapet med CIP visar på vår värdeskapande potential inom havsbaserad vindkraft och vår ambition att sträva efter en industriell verksamhet i Irland och Nordsjön. Vi fortsätter att utveckla vår projektportfölj och utöka vår organisation för att stödja den ambitiösa gröna tillväxtstrategin för att utveckla välbehövlig förnybar energi i Norge och internationellt", tillägger Rynning-Tønnesen.

Statkrafts ambition är att bli en ledande producent av förnybar energi med en global produktion på 2500–3000 MW per år och en årlig ökning till cirka 4000 MW fram till 2030. Majoriteten av de nya investeringarna kommer att ske inom landbaserad vindkraft, sol- och vattenkraft. Inom vattenkraft planerar Statkraft att starta fem betydande projekt för ökad kapacitet i Norge innan 2030 med syfte att balansera den ökande mängden intermittent vindkraftsproduktion.