Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft blir medlem i Svensk Vindenergi

15 sep., 2022

Statkraft fortsätter satsa på förnybar elproduktion och ansluter till branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Statkraft har antagit en ny strategi där ett av fokusområdena är att öka verksamhetsandelen inom förnybar elproduktion. Globalt har Statkraft målet att årligen växa med 4 GW förnybar elproduktion fram till 2030. Som del i detta ska Statkraft växa inom både land- och havsbaserad vindkraft, både i och utanför Sverige.

Som medlem i Svensk Vindenergi ser Statkraft fram emot att tillsammans med de övriga medlemmarna göra vindkraften till en energikälla för framtiden.

Behovet av förnybar energi ökar med den gröna omställning som hela Europa skall göra. Vi har goda relationer med kunder genom energihandel och vill bidra med ny kraftproduktion i omställningen. Vi ser medlemskapet i Svensk Vindenergi som viktigt för att bidra till långsiktiga och tydliga spelregler för vindkraft både på land och till havs. Vi ser fram emot en god dialog och samarbete med Svensk Vindenergi.
Jakob Norström, vd, Statkraft Sverige AB

Statkraft är en nyckelaktör på förnybartmarknaden. Deras uppdaterade strategi fokuserar på ökad utbyggnad av förnybar energi, vilket skapar goda förutsättningar för utveckling av nya vindkraftsprojekt.
Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi.

Läs med om Svensk Vindenergi här.