Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft stärker sin position i Sverige genom vindkraftsförvärv

26 okt., 2023

Statkraft har förvärvat två bolag inom land- och havsbaserad vindkraft: Njordr Offshore Wind AB, som utvecklar havsbaserad vindkraft och Svevind Nordic AB, ett utvecklingsbolag inom landbaserad vindkraft. Med köpet understryker Statkraft sina ambitioner att fortsätta den svenska tillväxtresan inom förnybar energi och bidra till energiomställningen.

Karta över Statkrafts förvärv i oktober 2023.

Svevind Nordic AB

Svevind Nordic har idag 16 medarbetare med hög kompetens inom projektutveckling av i huvudsak landbaserad vindkraft. Med förvärvet följer också en portfölj av utvecklingsprojekt i elområde 1 och 2 med en sammanlagd potentiell installerad effekt på över 16 000 MW. Det mest mogna av dessa är Hästliden på 600 MW som nu ligger för beslut hos regeringen. Avsikten är att fullt ut integrera Svevind Nordic i Statkrafts verksamhet.

— Vi är enormt glada över att kunna stärka vår verksamhet med en grupp oerhört kompetenta medarbetare som tillsammans med projektportföljen kommer att utgöra ett viktigt bidrag till våra ambitioner att växa inom landbaserad vindkraft och inte minst till den industriella utvecklingen i norra Sverige, säger Jakob Norström, VD för Statkraft Sverige.

— Vi är väldigt stolta över att vårt svenska team, med dess unika expertis och mångåriga erfarenhet, kommer att stötta en sådan viktig energiaktör som Statkraft framöver. I Statkraft får Svevind Nordic en stark ägare som kan ta det viktiga arbete vi har gjort vidare och som fortsatt ger medarbetarna en positiv arbetsmiljö, säger Wolfgang Kropp, koncernchef för Svevind Energy. Han fortsätter: Även om karriärvägarna för långväga kompanjoner och kollegor idag delas känns det rätt och förmånligt för alla parter.

 

Njordr Offshore Wind AB

Njordr Offshore Wind har utvecklat en portfölj av havsbaserade vindkraftprojekt i tidigt skede. Dessutom finns ett team på plats som kan ta projekten vidare till leverans.

— Den här affären bidrar till att positionera Statkraft inom havsbaserad vind i Sverige. Vi stärker oss också kompetensmässigt på området med tillskottet av medarbetare från teamet. Detta tillsammans med en attraktiv portfölj ger Statkraft möjligheten att bidra till att leverera mer förnybar energi i Sverige, säger Jakob Norström.

Portföljen omfattar nio projekt belägna i den svenska delen av Västerhavet, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Den totala potentiella effekten på projekten är ca 21 000 MW med en förväntad årsproduktion på över 80 TWh per år. Som del av företagets strategi att växa avsevärt inom vindkraft, planerar Statkraft betydande investeringar inom havsbaserad vindkraft i Sverige framöver.

— Njordr Offshore Wind har varit en pionjär inom havsbaserad vindkraft i Sverige och har etablerat en betydande pipeline av projekt och ett starkt projektteam. Den här transaktionen visar värdet på Njordrs strategi och hur vi lyckas realisera betydande värde genom att ta tidiga positioner, säger Anders Hærland, styrelseordförande för Njordr.  

— Statkraft kommer att utgöra en stark plattform för att realisera Njordr Offshore Winds porfölj, vilken har utvecklats framgångsrikt genom vår expertis inom project origination, säger Niklas Sondell, styrelseordförande för Vindkraft Värmland.

Arbetet inleds nu med integrationen av Njordr Offshore Wind i Statkraft. Njordrkoncernen har även verksamhet inom landbaserad vind- och solkraft i Sverige, Norge och Finland. Detta omfattas inte av affären.  

 

Om SVEVIND Energy Group
SVEVIND Energy Group är en europeisk projektutvecklare med mer än 30 års erfarenhet inom förnybar energi. Koncernen, som grundades av Wolfgang Kropp och har sitt huvudkontor i Dresden, Tyskland, planerar, utvecklar och tar förnybara energiprojekt till marknaden. I norra Sverige har koncernens dotterbolag SVEVIND utvecklat Europas största landbaserade vindkraftpark – projektet MARKBYGDEN 1101. Projektet förväntas färdigställas under 2026 och kommer att ha en kapacitet på 3,4 GW. Just nu är vindturbiner med en total kapacitet på 2 000 MW i drift i MARKBYGDEN 1101. Med sitt senaste projekt Hyrasia one fokuserar SVEVIND Energy Group på att utveckla storskaliga projekt inom vätgasproduktion i Kazakstans vidsträckta stäppregioner i Centralasien. 

Om Njordr Offshore Wind
Njordr Offshore Wind AB är ett Karlstadbaserat vindkraftsföretag som identifierar och utvecklar havsbaserad vindkraft. Tillsammans Njordr och Vindkraft Värmland byggt ett effektivt tvärvetenskapligt team som med bred kompetens och korta beslutsvägar är redo att bidra till en storskalig grön energiomställning i Norden.

Om Statkraft
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 5700 anställda i 21 länder.