Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft och LKAB i samarbete kring ny förnybar elproduktion

01 dec., 2023

Statkraft och LKAB har inlett ett samarbete med syfte att undersöka möjligheterna att få till stånd ny förnybar energiproduktion i Norrbotten. LKAB har ett behov av ett stort tillskott av fossilfri energi för att möjliggöra en konkurrenskraftig expansion av verksamheten. Samarbetet utgör en viktig del i förverkligandet av LKAB:s omställning och Statkrafts arbete med att bygga förnybar kraftproduktion och energilösningar för framtiden.

- Med samarbetet med Statkraft knyter LKAB ännu en ledande marknadsaktör till sig för att möjliggöra den stegvisa omställning och expansion vi planerar för.  En kraftfull och konkurrenskraftig utbyggnad av fossilfri elproduktion i norr är avgörande för att vi ska kunna förverkliga vår strategi, stärka svensk industris konkurrenskraft och möta klimathotet, säger Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat, LKAB. 

Statkraft och LKAB har under många år samarbetat kring kraftleveranser. Sedan en längre tid tillbaka har parterna även resonerat om tänkbara lösningar kopplat till vindkraftsproduktion i kombination med vätgasproduktion, och nu har detta samarbete fördjupats och formaliserats. 

I och med att en dialog inleddes mellan parterna redan på ett tidigt stadium kan detta skapa goda förutsättningar för väl genomtänkta och optimerade industriella lösningar framåt. Samarbetet är inriktat på landbaserad vindkraft som huvudsaklig energikälla samt hur detta skulle kunna kombineras med vätgasproduktion och energidistribution för el och vätgas. Det primära upplägget innebär att Statkraft ansvarar för vindkraften och LKAB för vätgasen.

- Samarbetet mellan Statkraft - Europas största producent av förnybar energi - och LKAB, som står för ca 85 % av EU:s järnmalmsproduktion, understryker vikten och behovet av ny kraftproduktion i Sverige. Härmed demonstrerar vi vår ambition om att få till stånd förnybar energiproduktion som utgör ett viktigt bidrag till en omställning som är absolut nödvändig för såväl klimatet som att säkra Sveriges konkurrenskraft framgent, säger Jakob Norström, VD för Statkraft Sverige.

LKAB:s plan att stegvis öka produktionen av fossilfri järnsvamp/DRI (Direct Reduced Iron) fram till 2050, kräver en effektiv utbyggnad av fossilfri elproduktion till konkurrenskraftiga priser i norr. Med den högkvalitativa malm som LKAB bryter i malmfälten som bas och den innovativa förädlingsteknik som utvecklats inom HYBRIT-samarbetet är LKAB:s mål att möjliggöra minskade koldioxidutsläpp hos globala kunder i stålindustrin samtidigt som den egna affären stärks och gruvbrytningen säkras. Om planen kan följas så skulle det innebära stegvis sänkta koldioxidutsläpp hos kunder i stålindustrin som fullt utbyggt till 2050 skulle uppgå till mellan 40 och 50 miljoner ton årligen. Detta motsvarar närmare hela Sveriges nuvarande utsläpp av växthusgaser.

- Vi behöver inte bara en snabb och kraftfull utbyggnad av fossilfri elproduktion utan även en som levererar el till konkurrenskraftiga priser. Den här typen av industriell utveckling kräver att man planerar i flera led. I vilken takt vi kan expandera och ta nya moderna anläggningar i drift under kommande decennier kommer att vara starkt avhängigt av att Statkraft och andra energibolag får tillstånd att bygga ny konkurrenskraftig elproduktion, säger Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat, LKAB.

Kontakt 
Mikael Petrovic Wågmark, kommunikationschef Sverige
E-post: mikael.petrovicwagmark@statkraft.com
Tel: +46 620 198 00