Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft och AstraZeneca skriver avtal om vindkraftleverans

09 aug., 2023

Statkraft, Europas största leverantör av förnybar energi, och bioläkemedelsbolaget AstraZeneca har tecknat ett avtal om vindkraftleveranser som kommer att bidra till mer förnybar el i Sverige. Avtalet är kopplat till driftsättningen av nya vindkraftparker.

Genom avtalet förbinder sig AstraZeneca att köpa 200 gigawattimmar per år i tio år, det vill säga två terawattimmar. Det motsvarar cirka 80 procent av det sammanlagda elbehovet hos företagets forskningsanläggning i Göteborg och tillverkningsanläggning i Södertälje.

AstraZeneca i Sverige använder sedan flera år tillbaka 100 procent el från certifierade förnybara energikällor. Genom avtalet med Statkraft kommer bolaget således att kunna öka tillgången till förnybar energi i samhället där det verkar. De tre vindkraftparkerna ligger i Strömstad och Årjäng, det vill säga i prisområde tre (SE3) där AstraZenecas forskningsanläggning och tillverkningsanläggning också ligger. Vindkraftparkerna ägs av Rabbalshede Kraft som också kommer vara ansvarig för driften av dem.

I den svenska verksamheten jobbar AstraZeneca även med att minska sin elkonsumtion, till exempel genom återvinning av överskottsvärme och optimering av fukt och temperatur på anläggningarna.

– Vi vill bidra till den gröna omställningen i samhället. För oss är det viktigt att stötta initiativ som ökar tillgången till förnybar energi. Ska vi lyckas bromsa klimatförändringarna måste vi samarbeta mellan olika sektorer och tänka utanför vår egen verksamhet. Här ser vi en möjlighet att bidra till att andelen förnybar energi ökar i samhället, säger Per Alfredsson, vd för AstraZeneca AB.

Globalt strävar AstraZeneca efter att halvera sin totala värdekedjas klimatpåverkan (scope 3) fram till 2030, med målet att minska den med 90 procent fram till 2045 jämfört med 2019 års baslinje. AstraZeneca var ett av de första sju företagen i världen som fick sina nettonollmål verifierade enligt Science Based Targets-initiativet Net-Zero Corporate Standard.

– Vi är glada att kunna stödja detta ambitiösa initiativ till en hållbar omställning. Detta avtal bekräftar Statkrafts roll som en ledande leverantör av förnybar energi till industri i Norden och vår ambition att vara en ledande marknadsintegrator i energisystemet, säger Hallvard Granheim, Executive Vice President Markets på Statkraft.

Om Statkraft
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 5300 anställda i 21 länder. Mer information finns på: www.statkraft.com och www.statkraft.se.

Om AstraZeneca
AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom terapiområdena Onkologi, Sällsynta sjukdomar och Bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se.

 

För frågor
Mikael Petrovic Wågmark
Kommunikationschef
+4672 213 98 50
mikael.petrovicwagmark@statkraft.com