Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Samråd om ombyggnad av kraftverk i Lagan för ökad säkerhet, bättre miljö och ökad elproduktion

24 jan., 2023

Statkraft har bedrivit en studie för framtida projekt i Lagan. Statkraft går nu vidare med planerna på en större ombyggnad vid de tre vattenkraftverken Bassalt samt Knäred övre och Knäred nedre i Lagans huvudfåra. Genom att bjuda in till samråd ges myndigheter, organisationer och närboende möjlighet att lämna synpunkter gällande förändringarna.

Statkraft föreslår att kraftverken Knäred övre och Knäred nedre avvecklas och att en ny kraftstation byggs vid Bassalt, med en ny tunnel med utlopp vid Knäred nedre.

I Bassaltmagasinet planeras även att höja dämningsnivån. Genom denna ombyggnad kan driften effektiviseras när den samlade och utökade fallhöjden från de tre kraftverken utnyttjas i ett enda, optimerat, kraftverk. Samtidigt sker genom denna ombyggnad en utrivning av ett vandringshinder i Lagans huvudfåra, vilket skapar möjlighet att återskapa miljövärden som försvann när vattenkraften byggdes ut i början av 1900-talet.

Sverige och särskilt södra Sverige har behov av mer reglerbar elproduktion. Något de senaste åren visat med all tydlighet.  Detta projekt skulle öka elproduktionen med 20 till 25 procent jämför med dagens tre kraftverk och skulle bli södra Sveriges största vattenkraftverk.

- Det här är åtgärder för att öka dammsäkerheten i Lagan samtidigt som det möjliggör ökad elproduktion och mer fria vattenvägar. Det nya kraftverket skulle bli det största i södra Sverige, säger Statkrafts projektledare Monica Engman.

Samrådet kommer att genomföras under det första halvåret 2023. Det genomförs som möten med Länsstyrelsen och andra myndigheter, fysiska möten med närboende och organisationer men också digitala möjligheter för den som vill bidra med synpunkter.

Efter samrådet tas en eventuell ansökan och miljökonsekvensbeskrivning fram för att söka tillstånd om en förändring hos Mark- och miljödomstolen.

Projektet bedöms kunna starta tidigast under andra halvan av 2020-talet.

 

För mer information

Gunilla Lundén, kommunikationschef, 070-5213116, gunilla.lunden@statkraft.com

Monica Engman, projektledare, 076-7682052,  monica.engman@statkraft.com