Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fiskyngel dog i Statkrafts fiskodling i Kvistforsen

12 sep., 2023

Under sommaren har Statkrafts och flera andra energibolags fiskodlingar drabbats av stor dödlighet bland fiskynglen, även odlingar i Finland har drabbats. På Statkrafts kompensationsodling i Kvistforsen har cirka hälften av fiskynglen från årgång 2023 dött. Även om det akuta problemet nu är över så pågår utredningar för att hitta orsakerna och förhindra en upprepning.

Det var i mitten av juli som Statkraft kunde konstatera en hög och onormal dödlighet hos lax- och havsöringsyngel i Kvistforsens kompensationsodling. Olika åtgärder provades och till slut försvann problemen, men orsaken är fortfarande inte fastställd.

Andra kompensationsodlingar runt Östersjön har haft samma problem.

– Vi har inte kunnat hitta någon förklaring och har nu tillsammans med de andra energiföretagen och flera myndigheter initierat en förstudie via Energiforsk ledd av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Syftet är att genom ett omfattande provtagningsprogram söka efter faktorer som påverkat fisken och väga samman dem med miljöfaktorer för att försöka hitta orsaken till dödligheten. Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) har redan under sommaren genomfört provtagningar och analyser, men ingen orsak hittades, säger Daniel Axelsson, chef för Statkrafts kompensationsodlingar.

Problemen började i slutet av juni, eskalerade och har pågått fram till slutet av augusti, sedan har dödligheten upphört.  

 – Vi har ännu inte fastställt orsaken och vill inte spekulera i nuläget. Utredningen ska förhoppningsvis ge svar under senhösten. Att mer än hälften av årets laxyngel har dött är förstås mycket tråkigt, men de som finns kvar lever och mår bra. Vi kommer att ha en dialog med tillsynsmyndigheterna om hur den uppkomna bristen på odlingsmaterial ska hanteras, säger Daniel Axelsson.