Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Varning för ökade flöden i Ljungan mellan Holmsjön och Ångesjön

07 feb., 2020

Allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet när man vistas i närheten av Ljungan, sträckan mellan Holmsjön och Ångesjön

På grund av reparationer i Järnvägsforsens vattenkraftverk måste Statkraft spilla vatten förbi kraftverket den kommande veckan.  Vi kommer att spilla vatten från Holmsjön via dammarna Alby och Ringdalen. Vattenflöden beräknas bli kring 70 kubik per sekund, vilket är en hög vattenmängd för årstiden.

Detta skulle kunna medföra att vatten kan forsa över eventuella isar på dammarna Alby och Ringdalen. Isflak från strandkanten kan också lossna och spolas vidare i älvfåran.

Allmänheten uppmanas att iaktta försiktighet när man vistas i närheten av Ljungan, sträckan mellan Holmsjön och Ångesjön.

Reparationen kommer att pågå mellan måndagen 10 februari 08.00 och fredagen 14 februari 16.00.  

För mer information kontakta:

Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116, gunilla.lunden@statkraft.com.