Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Reparationsarbeten i Hylte kraftverks utloppstunnel

24 Jun, 2020

Statkraft har haft ett ras i utloppstunneln från Hylte kraftverk. Detta måste åtgärdas innan kraftverket kan återgå i drift.

Under vecka 27 startar därför arbeten med att bygga en fångdamm vid tunnelmynningen i Hyltebruk. Dammen ska stå emot det vatten som annars skulle strömma in från Nissan. Tunneln måste vara tömd när arbetet påbörjas. Efter att dammen är byggd kan reparationer i tunneln starta.

Detta kommer att innebära ökad lastbilstrafik i området. I övrig påverkas inte allmänheten av åtgärderna. Arbetet med fångdammen beräknas vara slutfört inom en månad.

För mer information kontakta:
Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116