Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Reparationsarbeten i Hylte kraftverks utloppstunnel

23 juni, 2020

Statkraft har haft ett ras i utloppstunneln från Hylte kraftverk. Detta måste åtgärdas innan kraftverket kan återgå i drift.

Under vecka 27 startar därför arbeten med att bygga en fångdamm vid tunnelmynningen i Hyltebruk. Dammen ska stå emot det vatten som annars skulle strömma in från Nissan. Tunneln måste vara tömd när arbetet påbörjas. Efter att dammen är byggd kan reparationer i tunneln starta.

Detta kommer att innebära ökad lastbilstrafik i området. I övrig påverkas inte allmänheten av åtgärderna. Arbetet med fångdammen beräknas vara slutfört i augusti 2021. 

För mer information kontakta:
Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116