Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Reparationsarbeten i Hylte kraftverks utloppstunnel

24 Jun, 2020

Statkraft har haft ett ras i utloppstunneln från Hylte kraftverk. Detta måste åtgärdas innan kraftverket kan återgå i drift.

Under vecka 27 startar därför arbeten med att bygga en fångdamm vid tunnelmynningen i Hyltebruk. Dammen ska stå emot det vatten som annars skulle strömma in från Nissan. Tunneln måste vara tömd när arbetet påbörjas. Efter att dammen är byggd kan reparationer i tunneln starta.

Detta kommer att innebära ökad lastbilstrafik i området. I övrig påverkas inte allmänheten av åtgärderna. Arbetet med fångdammen beräknas vara slutfört i augusti 2021. 

För mer information kontakta:
Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116