Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Renare transporter i Norden med vätgasinitiativ

10 Feb, 2020

Statkraft och Everfuel ansluter sig till Hyundai, Toyota och Vätgas Sverige i ett EU-finansierat initiativ för vätgas inom transport i Sverige.

Vätgas Sverige tar över rollen som projektledare för Nordic Hydrogen Corridor (NHC), vars syfte är att tillhandahålla emissionsfria transportlösningar med vätgas i Sverige. Initiativet inkluderar bränslecellsfordon samt produktion och distribution av grön vätgas. Statkraft, Europas största producent av förnybar energi och Everfuel, leverantör av komplett distribution för grön vätgas, går in som nya partners. Fordonstillverkarna Hyundai och Toyota fortsätter som partners enligt tidigare.

Omkring 40 kommuner och städer har uttryckt sitt intresse för vätgas som en lösning för nollemissionstransport i Sverige. Partnerna inom NHC arbetar vidare med att utreda de mest kvalificerade orterna för att säkerställa att det finns tillräcklig efterfrågan innan man fattar investeringsbeslut och går över i implementeringsfas. Den totala budgeten uppgår då till 200 miljoner SEK och delfinansieras av EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF).

En ökad användning av bränslecellsfordon har av EU-kommissionen pekats ut som ett viktigt steg för att få en emissionsfri transportsektor. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria fordon med rent vatten som enda utsläpp. Den vätgas som tankas i Norden ger heller inte några klimatpåverkande utsläpp vid framställandet eftersom den produceras av förnybar energi.

 

För mer information kontakta:

Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116,
gunilla.lunden@statkraft.com

Björn Aronsson, Verksamhetsledare Vätgas Sverige 0704-71 99 50, bjorn.aronsson@vatgas.se