Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Remissvar om elcertifikatssystemet

06 May, 2020

Statkraft har skrivit ett remissvar till Infrastrukturdepartementet med anledningen av förslag om att elcertifikatssystemet bör avslutas år 2035 och att anläggningar som tas i drift efter 31 december 2021 i Sverige inte bör tilldelas elcertifikat.

Läs hela remissvaret här.