Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Remissvar om elcertifikatssystemet

06 maj, 2020

Statkraft har skrivit ett remissvar till Infrastrukturdepartementet med anledningen av förslag om att elcertifikatssystemet bör avslutas år 2035 och att anläggningar som tas i drift efter 31 december 2021 i Sverige inte bör tilldelas elcertifikat.

Läs hela remissvaret här.