Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Upprustning i Järnvägsforsen klar – 20 år av förnybar elproduktion säkrad

18 mars, 2020

Efter en omfattande renovering är nu kraftstationen i Järnvägsforsen vid Ljungan klar. Runt 6 000 hushåll försörjs med el från kraftstationen. En total upprustning har gjorts – en investering på 120 miljoner kronor. Därmed säkerställer Statkraft att produktionen av förnybar energi kan fortgå i många år framöver.

Kraftstationen i Järnvägsforsen togs i drift 1976 och konstruktionen skiljer sig avsevärt från de flesta vattenkraftverk i Sverige idag eftersom stationen har två turbiner som båda använder samma vattenväg. Det finns endast ett tiotal liknande kraftverk, med långaxel, i Sverige.

- Varje turbin har en axel på 45 meter, och ska man göra arbete på ena turbinen måste den andra stängas av. Det är unikt och det är inte många som har erfarenhet av arbeten med liknande konstruktioner idag vilket komplicerar arbetet, säger Kjell Nilsson, projektledare för upprustningen av Järnvägsforsen.

I juni 2019 påbörjades renoveringen och knappt ett halvår senare var i stor sett allt utbytt och kraftstationen redo att sättas i drift igen. All el och ventilation i hela kraftstationen har bytts ut. Generatorer och turbiner har renoverats och den stora transformatorn och kontrollutrustningen har bytts ut. Totalt har runt 60 personer arbetat med renoveringen.

Arbetsmiljön har förbättrats då bland annat ventilation och belysning har bytts ut och upprustningen har också gjort stationen mer säker. Man har även gjort insatser inriktade på miljö och bytt från olja till vattenhydralik i intaget av vatten. Detta minimerar risken för miljöskador om en situation där det skapas utsläpp skulle uppstå.

Statkraft har investerat cirka 120 miljoner kronor i renoveringen.

- Det är en mycket stor investering att bygga en helt ny stationen av det här slaget, så det det enda rätta är att ta vara på, och rusta upp, det gamla, säger Kjell Nilsson.

Drifttagningen startade enligt plan och har förutom mindre efterarbeten flutit på som beräknat. Kraftstationen i Järnvägsforsen kan nu på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt fortsätta att bistå tusentals hushåll med förnybar el.

För mer information:
Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige
Telefon: 070-521 31 16
E-post: gunilla.lunden@statkraft.com

Om Statkraft
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 4000 anställda i 16 länder.