Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Inlandsbanan och Statkraft utreder vätgasdriven godstransport

17 Dec, 2019

I en ny avsiktsförklaring avser parterna tillsammans genomföra ett pilotprojekt för att utreda vätgasdriven godstrafik under 2020 - 2021. Satsningen kan möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods genom halva Sverige - utan att kontaktledningar måste upprättas.

I 2018 lanserades världens första vätgasdrivna tåg i reguljärtrafik i Tyskland. Inlandsbanan och Statkraft har nu tecknat en avsiktsförklaring om en gemensam satsning på vätgasdriven, tung godstransport. Satsningen omfattar ett pilotprojekt under 2020 – 2021 då bolagen avser att närmare utreda konvertering av Inlandsbanans dieseldrivna draglok till vätgasdrift. Vid positiva resultat av utredningen kommer man i nästa steg upprätta vätgasproduktion och tillhörande infrastruktur och genomföra av tester av vätgasdriven godstrafik på järnväg.

Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp och att samtidigt undvika att upprätta dyra kontaktledningar utmed spåret. Under 2019 genomförde bolaget sin första persontransport med fossilfritt drivmedel. Genom samarbetet med Statkraft, som idag är Europas ledande leverantör av förnyelsebar energi, bereds nu nya möjligheter att genomföra en konvertering till vätgasdriven, koldioxidfri godstransport.

- Det här är ett mycket viktigt steg för att tillförse transportmöjligheter för alla våra kunder inom den tunga industrin som har mycket höga miljökrav, säger Inlandsbanans VD Peter Ekholm.

I ett uttalande uttrycker även Statkrafts VP för vätgas, Ulf Eriksen, sin tillförsikt till samarbetet.
- Statkraft anser att vätgas från förnyelsebar energi blir helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter och detta projekt ger intressanta möjligheter i den utvecklingen.

För mer information kontakta:
Therese Fanqvist, IBAB:s Kommunikations- och Marknadschef, 070-328 91 82, therese.fanqvist@inlandsbanan.se
Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige: 070-521 31 16, gunilla.lunden@statkraft.com