Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft investerar i ökad säkerhet i Skeen

04 okt., 2017

Statkraft har beslutat att rusta upp kraftverk i Sverige för sammanlagt 224 miljoner under 2017. Ett av kraftverken som ska upprustas är Skeen kraftverk.

Under hösten och vintern 2017 kommer el- och kontrollutrustning på Skeen kraftverk bytas ut. Upprustningen beräknas kosta cirka 6 miljoner kronor och ska säkra en ännu mer pålitlig kontrollutrustning. Den nya kontrollutrustningen kommer med flera nya skyddsfunktioner som gör att dyrare utrustning, exempelvis generatorn, skyddas bättre vid mindre skador.

Från vecka 45 kommer aggregatet att stoppas. Slutbesiktningen av den nya kontrollutrustningen beräknas till vecka 51 och därefter ska kraftverket återgå till normal produktion.

Skeen ligger vid sjön Bolmen i Ljungby kommun. Kraftverket byggdes 1954 och är helägt av Statkraft.