Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft investerar i ökad säkerhet i Skeen

04 Oct, 2017

Statkraft har beslutat att rusta upp kraftverk i Sverige för sammanlagt 224 miljoner under 2017. Ett av kraftverken som ska upprustas är Skeen kraftverk.

Under hösten och vintern 2017 kommer el- och kontrollutrustning på Skeen kraftverk bytas ut. Upprustningen beräknas kosta cirka 6 miljoner kronor och ska säkra en ännu mer pålitlig kontrollutrustning. Den nya kontrollutrustningen kommer med flera nya skyddsfunktioner som gör att dyrare utrustning, exempelvis generatorn, skyddas bättre vid mindre skador.

Från vecka 45 kommer aggregatet att stoppas. Slutbesiktningen av den nya kontrollutrustningen beräknas till vecka 51 och därefter ska kraftverket återgå till normal produktion.

Skeen ligger vid sjön Bolmen i Ljungby kommun. Kraftverket byggdes 1954 och är helägt av Statkraft.