Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Unik samverkansgrupp har lämnat slutrapport

14 nov., 2013

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin har nu lämnat sin slutrapport till berörda myndigheter. Statkraft Sverige har ingått i en referensgrupp där bland annat länsstyrelsen, vattenmyndigheten, WWF har deltagit. Projektledare har varit Åsa Widén, naturvetare, sötvattenekolog och boende i byn Hälsingfors.

I rapporten finns förslag på 80 åtgärder för god ekologisk potential, fördelat över de tre vattenmagasinen. Dessa åtgärder är restaureringsåtgärder i biflöden, vandringshinder, kontinuitetsproblem, erosionskontroll, avstängda vikar, fiskpassage och fågelhäckning.

Det unika med rapporten är att initiativet togs av en ideell förening som startades 2010 av boende efter Umeälven i Vindelns kommun.

I gruppens styrelse finns representanter från nio byar längs älven från Ramsele till Lillsele. EU:s Vattendirektiv understryker att alla som är berörda av vattenfrågor ska beredas möjlighet att påverka arbetet med genomförandet av vattendirektivet. Det innebär att lokal samverkan och dialog är en viktig del i processen. Gruppens mål har varit att samarbeta brett med förhoppningen att summan av de gemensamma kunskaperna skulle bli högre än om parterna arbetat ensamma.

Föreningen har arbetat med att ta fram de åtgärder som avser god ekologisk potential genom att kartlägga maximal ekologisk potential. Arbetet avser kraftverken Tuggensele, Bjurfors Övre, Bjurfors Nedre och Harrsele i Umeälven i Vindelns kommun.

- Frågeställningar kring vattenkraft, vattenkvalitet, livsmiljöer och biologisk mångfald är en av de största och viktigaste aktiviteterna vi alla måste arbeta med de kommande decennierna. Statkraft har uppskattat det arbete som genomförts i dialog mellan olika intressenter. Att på detta sätt få samarbeta med lokala intressenter och kommunala och regionala myndigheter skapar en bra grund för framtida dialog som länge saknats i och kring vår verksamhet, säger Mikael Lindström, produktionschef i Statkraft Sverige och den som samordnat arbetet inom Statkraft.

- Statkraft har ambitionen att alltid arbeta aktivt och i dialog med olika intressenter längs de vattendrag där vi verkar, samtidigt som vi tydligt vill argumentera om de fördelar för klimatet som vår produktion ger. Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin Umeälven är en form som vi gärna ser fler exempel av i framtiden, säger Mikael Lindström.

Rapporten har överlämnats till Bottenvikens Vattendistrikt för vidare hantering till Vattendelegationen.