Besökscenter

Statkrafts besökscenter är granne med kontoret i Laholm och är naturskönt beläget vid Laholms kraftstation och invid Laholms gamla slottsruin.

Här har besökaren möjlighet att via bland annat filmer få en inblick i vattenkraftens historia i södra Sverige samt få en förståelse för de olika energislagen inom Statkraft.

Fiskodling 

Sommartid har Statkrafts fiskodlingen öppet för guidade besök. Här visas levande lax samt informationstavlor som beskriver laxens väg från yngel till vuxen fisk. Antalet laxar som Statkraft sätter ut årligen i Lagan och Nissan är cirka 90 000 respektive 22500. Laholms Laxodling sköter även infångning och utplantering av ålyngel i Lagans vattensystem. Samt inköp och utsättning av insjööring i Bolmån och Kösen.

Öppettider

OBS! Besökscentret är stängt sommaren 2020 för att minska risken för smittspridning av Covid 19.

Vardagar 1 juni - 31 augusti, 09.00-15.30.
Besök vid övriga tider kan bokas på telefon 0620-19800.