Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vad vill framtidens politiska ledare i energipolitiken? – Statkrafts seminarium i Almedalen

26 juni, 2024

Statkrafts andra seminarium under Almedalsveckan 2024 fokuserade på framtiden för klimatet, energiförsörjningen och jobben. Förutsättningarna för hur väl vi kommer att lyckas med dessa för samhället avgörande frågor formas av dagens energipolitik. Under seminariet som anordnades av Statkraft diskuterade morgondagens politiska ledare om dagens beslutsfattare är på rätt spår eller inte.

Statkrafts Sverige-VD, Jakob Norström, inledde med att berätta varför Statkraft vill lyssna på vad ungdomsförbunden har att säga.

- Allt vi gör handlar egentligen om framtiden. Vi har ambitioner att bygga mycket ny kraft – såväl vindkraft som att utöka vattenkraften. För att kunna göra det behöver vi förstå hur ungdomspolitikerna tänker, eftersom de kommer att sätta villkoren framöver.

Från vänster: Louise Hammargren (KDU), Tora Bergström, (SSU), Johannes Thernström (MUF), och Emil Eneblad, (SDU).

Dystopi

Moderatorn Elin Almén gav ungdomspolitikerna i uppdrag att måla upp en dystopi baserad på hur deras pensionsdag skulle se ut om deras partis energipolitik inte förverkligas.

Rebecka Forsberg från Grön Ungdom målade upp ett scenario där världen brinner eftersom klimatet i högsta grad är beroende av energipolitiken. Tora Bergström från Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU) menade att Sverige kommer att vara fattigare och farligare. Och Louise Hammargren från Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) såg framför sig att vi kommer att fortsätta bränna olja och kol då vi inte byggt ut kärnkraften.

Kostnad för konsumenterna

På frågan om klimatomställningen ska få kosta för den enskilde konsumenten svarade Tora Bergström från SSU att det är viktigt att kostnaden fördelas jämnt.

- Men det är självklart att omställningen kostar för var och en och det ska man inte hymla med, sade hon.

- Det behöver inte kosta för den enskilde om man gör det på rätt sätt. Till exempel om man finansierar ny kärnkraft med hjälp av lån, sade Louise Hammargren från KDU. 

Panelen diskuterade också huruvida det är ett bra mål med fördubblad elproduktion till 2045 eller ej. Anton Holmlund från Liberala Ungdomsförbundet (LUF) tyckte att målet är för lågt ställt.

- Jag tycker man bör trippla istället, eller i alla fall satsa på mer än fördubbling.

Gällande vem som har ansvaret för att en fördubbling – eller mer – ska komma till stånd menade Anton Holmlund vidare att staten har ett ansvar att inte stå i vägen för marknadens förmåga att skapa ny elproduktion. Han fick medhåll från Johannes Thernström från Moderata Ungdomsförbundet (MUF). 

- Politikerna har också ett ansvar att skapa förutsättningar för att få till privata investeringar i ny kraftproduktion.

Från vänster: Rebecka Forsberg (GU), Anton Holmlund (LUF), och Linus Karlén (CUF).

Mer vindkraft

Elin Almén jämförde vindkraft med en kollega som luktar svett. Vi är beroende av vad den uträttar, men vill inte ha den för nära. Hur ska man göra för att få till stånd mer vindkraftsproduktion?

- Incitament behövs så att det märks i kommunen när vindkraft byggs, t ex att byskolan får pengar, sade Linus Karlén från CUF.

- Vi vill ta bort vetot för kommunerna. Vår grundinställning är att på egen mark ska man kunna bygga det man vill. Sedan får man väl stämma av med grannar om man har verksamhet som stör, menade Anton Holmlund från LUF.

- Om det inte varit för tidigare politikers dåliga beslut om att lägga ned kärnkraften hade vi inte behövt ha dessa fula vindkraftverk som är dåliga för miljön, tyckte Emil Eneblad från Ungsvenskarna.

– Vi vill inte ta bort vetot, men det ska komma tidigare i processen. Skatten bör också stanna kvar i närområdet där verken finns, menade Rebecka Forsberg från Grön Ungdom.

Framtidens energipolitik

Ungdomspolitikerna fick avrunda med att hålla varsitt kort anförande om hur svensk energipolitik bör bedrivas.

- Jag ser framför mig en framtid där varje liten by har ett eget kärnkraftverk. Jag njuter av hur tyst och vackert det är i skogen utan vindkraft och i norra Sverige flödar vattnet fritt i älvarna när vi rivit ut vattenkraften, sade Emil Eneblad från Ungsvenskarna.

- Vi vill satsa på sol, vind och vatten och behöver inte vara teknikneutrala. Klimatkrisen är här nu och det är inte våra barn- och barnbarn det handlar om – detta sker under vår tid, menade Rebecka Forsberg från Grön ungdom.

- Vi är för gemensamma lösningar och politik och säga hejdå till högerns skrämselpropaganda med retuscherade bilder av vindkraftverk på stränder och prat om stålskogar, menade Tora Bergström från SSU.

10 000 till Röda Korset

Avslutningsvis deklarerade Jakob Norström att han har förstått hur ungdomspolitikerna tänker och tackade panelen genom att ge en gåva i form av 10 000 kronor till Röda Korset.

Medverkade i seminariet gjorde:
Tora Bergström, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)
Emil Eneblad, Ungsvenskarna (SDU)
Johannes Thernström, Moderata Ungdomsförbundet (MUF)
Linus Karlén, Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF)
Louise Hammargren, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)
Rebecka Forsberg, Grön Ungdom
Anton Holmlund, Liberala Ungdomsförbundet (LUF)

Samtalet modererades av Elin Almén