Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft i Almedalen 2024

24 juni, 2024

Under Almedalsveckan anordnar Statkraft två seminarier. Om du inte är i Visby så kan du följa sändningarna på länkarna nedan.

Vad är flexibiliteten i elsystemet värd?

När vi går mot ett mer väderberoende elsystem, hur ser vi på flexibilitetens roll och vad är den värd?

Mycket ny fossilfri elproduktion kommer att krävas redan före 2035, regeringens målår för ny kärnkraft. Enbart industrin efterfrågar ytterligare 70 TWh de närmaste åren för att genom elektrifiering klara klimatomställningen. Det som kan byggas ut tillräckligt snabbt är i första hand vindkraft, vilket innebär ett mer väderberoende elsystem. Vilken roll kommer flexibilitet i olika former att spela i det elsystem vi nu bygger? Och vad är den värd?  

Medverkande
Bo Diczfalusy, Utredare av elmarknadens utformning
Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör, Svenska kraftnät
Lina Håkansdotter, Chief sustainability & corporate affairs officer, H2 Green Steel
Therese Hindman Persson, Chefsekonom, Energimarknadsinspektionen
Fredrik Olovsson, Energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna
Johanna Lakso, VD, Power Circle
Patrik Stenvard, Regionråd, Gävleborg, Moderaterna
Jakob Norström, VD, Statkraft Sverige

Samtalet modereras av Niclas Sigholm, känd från Energistrategipodden.

Tid
Tisdag 25 juni, kl. 16:30 – 17:15

Vad vill framtidens politiska ledare i energipolitiken?

Dagens energipolitik formar framtiden för den kommande generationen av politiker, elkunder och företagsledare. Hur ska vi klara klimatutmaningen, energiförsörjningen och de framtida jobben? Och är dagens beslutsfattare på rätt spår?

Vi samlar företrädare för de politiska ungdomsförbunden för en rapp energipolitisk debatt som täcker både dagsaktuella utmaningar och de tunga framtidsfrågorna. Missa inte chansen att lyssna när morgondagens politiska ledare berättar om sina visioner och förslag för att adressera klimatförändringarna, säkra energiförsörjningen och för att se till att framtidens gröna industrier skapar jobb i Sverige. Vi ställer frågan!

Samtalet modereras av Elin Almén, känd från bland annat SVT:s Svenska Nyheter.

Medverkande
Tora Bergström, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)
Emil Eneblad, Ungsvenskarna (SDU)
Johannes Thernström, Moderata Ungdomsförbundet (MUF)
Linus Karlén, Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF)
Louise Hammargren, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)
Rebecka Forsberg, Grön Ungdom
Anton Holmlund, Liberala Ungdomsförbundet (LUF)

Samtalet modereras av Elin Almén, känd från bland annat SVT:s Svenska Nyheter.

Tid
Onsdag 26 juni, kl. 9:00 – 9:45