Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft ansöker om att bygga moderniserad vattenkraft i Lagan

29 maj, 2024

Projektets huvudsyfte är att öka dammsäkerheten i Lagan, men innebär också effektivare elproduktion och satsningar på naturmiljön.

Under ett antal år har Statkraft undersökt möjligheter för att framtidssäkra vattenkraftverken i Lagan. Efter en initial samrådsprocess och utredning lämnar vi nu in en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen om att bygga ett nytt kraftverk vid Bassalt, samtidigt som vi föreslår att kraftverken Knäred övre och Knäred undre avvecklas.

Det så kallade Mittlagan-projektet ska öka dammsäkerheten i Lagan. De befintliga kraftverken är över hundra år och behöver rustas för framtidens klimatutmaningar. De föreslagna åtgärderna innebär en ökad effektivitet när vi samlar och utökar fallhöjden från tre befintliga kraftverken till ett enda, optimerat, kraftverk. Om projektet genomförs kommer det också att frigöra livsmiljöer med strömmande vatten.

Nu ska förslaget behandlas av mark- och miljödomstolen och Statkraft har ännu inte fattat ett investeringsbeslut. Här kan du läsa mer om hur ansökningsprocessen går till.

Läs mer om projektet på länken nedan. Där samlar vi all relevant information om Mittlagan-projektet, till exempel miljökonsekvensbeskrivningen, den tekniska beskrivningen samt själva ansökan.

Kontakt
Monica Engman
Projektledare, Mittlagan-projektet
monica.engman@statkraft.com