Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft letar efter nya ägare till fjärrvärmen

02 maj, 2024

Statkraft kommer att undersöka möjligheter för att hitta nya ägare till företagets fjärrvärmeverksamhet. Statkrafts drygt 150 medarbetare inom fjärrvärme i Norge och Sverige underrättades i dag. Bakgrunden är att vidare tillväxt är nödvändig.

För att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten behöver fjärrvärmeverksamheten växa ytterligare, bland annat för att uppnå teknologiska och kommersiella stordriftsfördelar. Statkrafts fjärrvärmeenhet har de senaste åren lyckats med organisk tillväxt, men har inte uppnått önskvärd storlek.

Under torsdagsmorgonen informerade Statkrafts koncerndirektör Jürgen Tzschoppe och koncernchef Birgitte Ringstad Vartdal samtliga medarbetare i fjärrvärmeverksamheten om beslutet som tagits att leta efter nya ägare.

- Vi är stolta över våra drygt 150 medarbetare och det vi har uppnått genom satsningen på fjärrvärme under mer än fyrtio år. Vidare tillväxt i företaget kommer att kräva betydande investeringar för att säkra stordriftsfördelar och konkurrenskraft, men detta kommer att ha begränsade synergier med andra delar av Statkraft. Vi kommer därför att undersöka möjligheterna för att hitta nya ägare som kan vidareutveckla fjärrvärmeverksamheten, säger Jürgen Tzschoppe.

Fjärrvärme är en viktig del av den gröna omställningen och utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Användandet av överskottsenergi bidrar till att frigöra viktig kapacitet i elsystemet. 

Statkraft Varme har arbetat med energiåtervinning och fjärrvärme sedan 1982. Fjärrvärmeverksamheten är idag en betydande aktör på 13 platser i Norge och Sverige och levererar runt 1,2 TWh förnybar energi årligen till mer än 40 000 kunder.

- Vi letar efter nya ägare som har resurser och ambitioner för att utveckla verksamheten i ett långsiktigt, industriellt perspektiv. Våra sonderingar kommer därför primärt handla om att hitta dem som kan realisera potentialen som ligger i den här verksamheten, lägger Tzschoppe till.

Statkraft förväntar sig att processen med att hitta nya ägare kan ta tid. Vare sig driften av anläggningarna, utvecklingsprojekten eller värme- och kylaleveranserna till kunder kommer att påverkas av denna process, utan fortsätta som vanligt.

Läs mer om Statkrafts svenska fjärrvärmeverksamhet här.

Presskontakt
Mikael Petrovic Wågmark, kommunikationschef Sverige
E-post: mikael.petrovicwagmark@statkraft.com
Tel: +46 620 198 00