Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft arbetar för att sänka den höga vattennivån i Marmen

13 aug., 2023

På grund av den senaste tidens rika nederbörd längs hela Ljungan är vattennivån i Marmen just nu ovanligt hög. Statkraft arbetar för att sänka nivån i sjön genom att avbörda så mycket som möjligt vid Viforsen.

En faktor som begränsar hur snabbt nivån i Marmen kan sänkas är naturens utformning mellan Marmen och Viforsen. En naturlig förträngning ovanför Viforsbron begränsar hur vi kan hantera flödet. 

Vår prognos framåt är att vattennivån kommer att sjunka då tillrinningarna till Marmen minskar eftersom flödet i älven är avtagande. Enligt SMHI är dessutom väderprognosen att det inte ska komma mer nederbörd den närmaste tiden.

Statkraft är i kontakt med övriga vattenkraftsoperatörer längs Ljungan och följer utvecklingen noggrant.

För frågor
Mikael Petrovic Wågmark
Kommunikationschef
mikael.petrovicwagmark@statkraft.com