Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Med anledning av arbete vid Hammarforsens kraftverk

09 nov., 2023

Statkraft genomför vattenbilningsarbeten vid Hammarforsens kraftverk. Vid sker vid tre tillfällen: natten mot 9/11, natten mot 14/11 samt natten mot 15/11. 

Att arbetet sker under nattetid är en personalsäkerhetsfråga, och beror på att arbetet inte kan utföras på ett säkert sätt under dagtid. 

Vi är medvetna om att arbetet riskerar att påverka närboende i form av ökat buller. Våra tekniker arbetar därför så snabbt de kan och gör allt de kan för att minimera bullret, och vi ber om överseende under den tid arbetet pågår.