Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft i Almedalen 2023

06 juli, 2023

Under Almedalsveckan 2023 anordnade Statkraft två seminarier som nu finns tillgängliga nedan.

Svensk elförsörjning som del av totalförsvaret 

Lärdomar av kriget i Ukraina

Rysslands krig i Ukraina och det osäkra omvärldsläget har satt ljuset på sårbarheter i elproduktionen och eldistributionen inte bara i Ukraina, utan också i Sverige och övriga EU. Många EU-länders beroende av rysk fossilgas, har gett Ryssland ett politiskt verktyg som de inte tvekar att använda sig av för att så split och utöva politiska påtryckningar mot väst. Sprängningen av kraftverksdammen i Kachovka och dess katastrofala följder för civilbefolkningen är ett exempel på hur energiinfrastruktur används som vapen i krigföringen.

Det säkerhetspolitiska omvärldsläget ställer höga krav på oss att bygga ett elsystem som är robust nog att stå emot en väpnad attack från främmande makt och som bidrar till att stärka Sveriges säkerhetspolitiska position med avseende på försörjningstrygghet och prisstabilitet.

Samtalet modererades av Anna Olin Kardell.
 
Deltagare
Michael Rühle, sektionschef för klimat och energi, NATO
Lotta Medelius-Bredhe, generalsekreterare, Svenska kraftnät
Tomas Kåberger, professor vid Chalmers tekniska högskola
Markus Norström, affärs-och innovationsområdeschef, RISE
Jakob Norström, VD, Statkraft Sverige

 

Staten och marknaden

Om förutsättningarna för mycket el, till rimlig kostnad, när den behövs.

Elproduktionen i Sverige spås fördubblas inom de närmsta 20 åren och elnätet måste byggas ut för att möta stegrande efterfrågan på el från nya industrier, innovationer och omställningen till fossilfri energi.
 
Vid seminariet möttes branschföreträdare, experter och politiker i ett samtal om hur man bäst stimulerar utbyggnaden av ny elproduktion, vilka tekniker som erbjuder bäst framtidsutsikt och, framför allt, vem som ska göra vad.
 
Samtalet modererades av Anna Olin Kardell.
 
Deltagare
Ulrika Liljeberg, statlig utredare och riksdagsledamot
Maria Taljegård, forskare inom energiteknik vid Chalmers tekniska högskola
Bo Diczfalusy, f.d. direktör International Energy Agency (IEA) och senior rådgivare
Peter Wigert, finansdirektör och stf. generaldirektör, Svenska kraftnät
Anna Alexandersson, verksamhetsutvecklare, Statkraft Sverige,
Jakob Norström, VD, Statkraft Sverige