Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Förändrade vattenflöden i Viforsen när kraftverk rustas upp

10 juni, 2022

Statkraft har rustat upp kraftverket i Viforsen vilket bland annat innebär att ett nytt löphjul (turbin) med oljefritt nav har installerats. Projektet har pågått sedan september 2021 och är snart klart. Den nya löphjulet behöver trimmas in för få bästa möjliga verkningsgrad och en korrekt mätning av vilket flöde som passerar genom aggregatet vid olika driftsituationer.

Under de prover som utförs för att trimma in de nya löphjulet kommer flödet nedströms kraftverket att påverkas, utöver det för årstiden normala, då turbinen måste trimmas in för hela körområdet 30-190 m3/s. Proverna kommer att utföras på ett sätt som innebär minsta möjliga påverkan och prioriterat är att nedgång i flödet ska ske långsamt. För att proverna skall kunna utföras behövs en situation med normalt flöde.

Arbetet kommer att genomföras under vecka 18, 2023.

Statkraft har planerat utifrån rådande flödessituation och fokuserat på att hålla nedgången så långsam som möjligt i samråd med berörda parter.

Vid frågor, kontakta projektledare Hans Jonsson på 070-3053868.