Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Systemtjänster i Karsefors – en pusselbit i den gröna omställningen

02 feb., 2021

Statkrafts kraftverk Karsefors i Lagan har blivit godkänt för att sälja systemtjänster. Det är ytterligare ett bidrag från vattenkraften till den gröna omställningen Sverige måste göra för att nå klimatmålen.

Systemtjänster är produkt som Svenska Kraftnät köper från producenterna för att ha i reserv för att balansera systemet när efterfrågan på el är större eller mindre än utbudet. Det behövs när energibehovet varierar, exempelvis när vindkraft och solenergi inte producerar det som är prognostiserat. Omställningen mot mer förnybar elproduktion och ett mer klimatsmart samhälle, ökar behovet av systemtjänster för att säkerställa elleveranser.

Elsystemet måste vara i balans för att fungera väl. Lika mycket el som används måste levereras in i systemet, vid varje given tidpunkt. Uppstår det obalans i systemet, för mycket eller för lite effekt, så kan eldrivna maskiner sluta fungera eller går sönder.

I Sverige har vattenkraften historiskt sett spelat en viktig roll för samhällets och industrins utveckling. Den har också en viktig roll eftersom den är en förnybar energikälla. I framtiden kommer vattenkraften att spela en ännu viktigare roll när allt mer koldioxidfri och variabel elproduktion, såsom vindkraft och solkraft, byggs ut i Sverige. Samtidigt står flera samhällssektorer inför en kraftig elektrifiering, inte minst inom transport och industri där behoven av el ökar dramatiskt.

Att bidra med systemtjänster ställer särskilda krav på vattenkraftverken. Sedan tidigare bidrar flera av Statkrafts vattenkraftverk i norra Sverige med systemtjänster. Karsefors är först ut av Statkrafts anläggningar i södra Sverige. Eftersom Karsefors ligger i el-område 4, där effektvariationen är större än i övriga el-områden så är systemtjänsterna därifrån extra viktiga för det svenska elsystemet.

Flera av Statkrafts kraftstationer i Lagan och Nissan ska nu anpassas för att möta de framtida behov som en allt mer klimatvänlig och variabel elproduktion skapar. Det är ytterligare ett bidrag från den svenska vattenkraften till den gröna omställningen som vi måste klara för att säkra vår planets framtid.