Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft delaktig i strategi för utbyggnad av vätgas i Sverige

21 jan., 2021

Fossilfritt Sverige har tillsammans med ett 30-tal företag och organisationer arbetat fram en vätgasstrategi för att identifiera de frågor och utmaningar som kräver nationell samordning så att olika värdekedjor och sektorer ska kunna accelerera utvecklingen mot att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Statkraft är ett av företagen som står bakom huvudpunkterna i strategin som i dag överlämnades till regeringen.

Statkraft är delaktig i ett flertal projekt, elkunder och nätverk kring vätgas i Sverige och ser denna strategi som en viktig grund för det fortsatta arbetet med att låta vätgas bli en viktig pusselbit för att nå ett fossilfritt och klimatneutralt Sverige.