Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Flödesavvikelse i Viforsen

15 okt., 2021

Statkraft har brutit mot överenskommelsen med SMHI som säger att vi inte får överskrida 45 kubik eller 25 cm förändring per dygn nedströms kraftverket Viforsen i Ljungan. Detta inträffade under några timmar mitt på dagen den 14 oktober. Statkraft har anmält händelsen till både Länsstyrelsen och SMHI. Vi har även haft en dialog med fiskevårdsområdet.

Statkraft har sedan en tid Viforsens kraftverk avstängt på grund av turbinrenovering och vattenflödet spills därför genom dammluckorna.

I Viforsen finns tre luckor vid dammen, de används när det är ett högt flöde i älven eller, när vi som nu, har stängt av kraftverket för renovering. Vattnet gick denna dag genom lucka 1 och 3. Vi skulle samma dag utföra ett underhåll på dammkroppen vid lucka 3 och därför stänga den av säkerhetsskäl för personalen. Vattnet skulle då ta vägen enbart genom lucka 1. Detta görs genom att stänga lucka 3 samtidigt som lucka 1 öppnas ytterligare.

Under arbetet med luckorna så steg ytan i sjön Marmen och närmade sig dämningsgräns. Beslut om att öppna lucka 1 ytterligare togs och flödet ökade till strax över 200 kubik per sekund. Flödesökningen var en avvikelse från överenskommelsen med SMHI.

Nu ska en intern utredning göras av händelsen. Utredningen kommer ge oss viktiga lärdomar för framtiden och en slutlig rapport skickas till länsstyrelsen.

Statkraft tar händelsen på stort allvar - alla som arbetar med Ljungan känner till de viktiga miljövärdena som finns nedströms. När situationen uppstod hamnade vi dock aldrig under 120 kubik per sekund och det innebär att de viktiga lekområdena för lax inte torrlades. Det som kan hända är att fisk påverkas av förändringar i vattenhastighet och temporärt förflyttar sig till andra områden.