Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kungsbackas och Trosas fjärrvärme drivs nu av 100% förnybart

27 Mar, 2019

Statkraft Värme, som äger och driver fjärrvärmenäten i Kungsbacka, Trosa, Åmål och Vagnhärad, rapporterar idag in 2018 års miljöredovisningar till berörda myndigheter.

Efter ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att byta ut fossila bränslen mot förnybara har man nu nått 100 procent förnybart i Kungsbacka och Trosas fjärrvärmesystem.

- Kungsbacka- och Trosabor som har fjärrvärme kan glädjas åt att dom bidrar till en mer hållbar framtid och till ett fossilfritt Sverige. De lämnar helt enkelt ett mindre klimatavtryck efter sig, säger Ola Niklasson, Miljöchef i Statkraft Värme.

Fjärrvärmeverket i Åmål ligger inte långt efter med 99,9 procent förnybart bränsle.

Totalt i Statkrafts svenska anläggningar är graden av förnybart bränsle 99,9 procent.

- Kommande år är målet att Statkrafts samtliga svenska nät ska vara helt fossilfria. Planen är att Åmåls och Vagnhärads nät ska kompletteras med bioolja, säger Ola Niklasson.

Fjärrvärme har under årtionden bidragit till en bättre stadsluft och ett minskat klimatavtryck i svenska kommuner. Statkraft är på väg att visa vägen mot en produktion helt utan fossila inslag.

Så här ser förnybarhetssiffrorna ut för Statkrafts fjärrvärmenät:

  • Kungsbacka: 100 procent
  • Trosa: 100 procent
  • Åmål: 99,9 procent
  • Vagnhärad: 97.6 procent

Se utvecklingen av andelen förnyelsebara bränslen över tid.

För mer information:

Ola Niklasson, Miljöchef Statkraft Värme, 0702-933117, ola.niklasson@statkraft.com