Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Kungsbackas och Trosas fjärrvärme drivs nu av 100% förnybart

27 Mar, 2019

Statkraft Värme, som äger och driver fjärrvärmenäten i Kungsbacka, Trosa, Åmål och Vagnhärad, rapporterar idag in 2018 års miljöredovisningar till berörda myndigheter.

Efter ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att byta ut fossila bränslen mot förnybara har man nu nått 100 procent förnybart i Kungsbacka och Trosas fjärrvärmesystem.

- Kungsbacka- och Trosabor som har fjärrvärme kan glädjas åt att dom bidrar till en mer hållbar framtid och till ett fossilfritt Sverige. De lämnar helt enkelt ett mindre klimatavtryck efter sig, säger Ola Niklasson, Miljöchef i Statkraft Värme.

Fjärrvärmeverket i Åmål ligger inte långt efter med 99,9 procent förnybart bränsle.

Totalt i Statkrafts svenska anläggningar är graden av förnybart bränsle 99,9 procent.

- Kommande år är målet att Statkrafts samtliga svenska nät ska vara helt fossilfria. Planen är att Åmåls och Vagnhärads nät ska kompletteras med bioolja, säger Ola Niklasson.

Fjärrvärme har under årtionden bidragit till en bättre stadsluft och ett minskat klimatavtryck i svenska kommuner. Statkraft är på väg att visa vägen mot en produktion helt utan fossila inslag.

Så här ser förnybarhetssiffrorna ut för Statkrafts fjärrvärmenät:

  • Kungsbacka: 100 procent
  • Trosa: 100 procent
  • Åmål: 99,9 procent
  • Vagnhärad: 97.6 procent

Se utvecklingen av andelen förnyelsebara bränslen över tid.

För mer information:

Ola Niklasson, Miljöchef Statkraft Värme, 0702-933117, ola.niklasson@statkraft.com