Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft välkomnar energipolitisk uppgörelse

15 Mar, 2018

Statkraft välkomnar den energipolitiska uppgörelse om vattenkraften och moderna miljökrav som presenterades av regeringen den 9 mars.

De nya förutsättningar som ska gälla för att förse svensk vattenkraftsproduktion  med moderna miljövillkor presenterades i en lagrådsremiss, som baserats på förhandlingar i Energiöverenskommelsens genomförandegrupp. Ett riksdagsbeslut förväntas senare i vår och lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Statkraft tycker det är bra att det nu finns en blocköverskridande överenskommelse om vilka förutsättningar som ska gälla när myndigheterna tar fram en nationell plan för att uppnå moderna miljövillkor i den svenska vattenkraften. För att vattenkraften skall kunna fullgöra sin allt viktigare uppgift i energisystemet  är det helt avgörande att planen innehåller en avvägning mellan miljö- och energiintressen.

Tillsammans med sju andra vattenkraftaktörer är Statkraft med och finansierar Vattenkraftens Miljöfond. Syftet med fonden är att åstadkomma en långsiktig hållbar energiutvinning genom att solidariskt hjälpa de mindre vattenkraftsproducenterna att finansiera miljöåtgärder. Fonden förväntas vara etablerad i början av 2019. För mer information, besök gärna: http://vattenkraftensmiljofond.se