Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft välkomnar energipolitisk uppgörelse

15 Mar, 2018

Statkraft välkomnar den energipolitiska uppgörelse om vattenkraften och moderna miljökrav som presenterades av regeringen den 9 mars.

De nya förutsättningar som ska gälla för att förse svensk vattenkraftsproduktion  med moderna miljövillkor presenterades i en lagrådsremiss, som baserats på förhandlingar i Energiöverenskommelsens genomförandegrupp. Ett riksdagsbeslut förväntas senare i vår och lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Statkraft tycker det är bra att det nu finns en blocköverskridande överenskommelse om vilka förutsättningar som ska gälla när myndigheterna tar fram en nationell plan för att uppnå moderna miljövillkor i den svenska vattenkraften. För att vattenkraften skall kunna fullgöra sin allt viktigare uppgift i energisystemet  är det helt avgörande att planen innehåller en avvägning mellan miljö- och energiintressen.

Tillsammans med sju andra vattenkraftaktörer är Statkraft med och finansierar Vattenkraftens Miljöfond. Syftet med fonden är att åstadkomma en långsiktig hållbar energiutvinning genom att solidariskt hjälpa de mindre vattenkraftsproducenterna att finansiera miljöåtgärder. Fonden förväntas vara etablerad i början av 2019. För mer information, besök gärna: http://vattenkraftensmiljofond.se