Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft stärker positionen som den breda och ledande aktören inom förnybar energi

26 Sep, 2018

Oslo, 26 september 2018. Statkraft planerar att årligen investera cirka 10 miljarder norska kronor i förnybar energi mellan 2019 - 2025 i enlighet med företagets nya strategi. Utöver investeringar i nordisk vattenkraft, har Statkraft ambitionen att utveckla 6000 MW landbaserad vindkraft och 2000 MW solkraft till 2025. Samtidigt ska företaget tredubbla volymerna som förvaltas åt kunder.

Norge fortsätter att vara den största marknaden för investeringar. Årliga reinvesteringar i norska vattenkraftverk uppgår till cirka 1,2 miljarder norska kronor. Utöver detta finns planer på investeringar i nya gröna affärsmöjligheter. Den största tillväxten kommer att ske i Europa kombinerat med betydande tillväxt på Statkrafts andra marknader i Sydamerika och Indien.

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi från vatten-, vind- och solkraftverk. Den nya strategin omfattar utveckling och produktion av samt handel med energi, inklusive inköp och försäljning av förnybar energi för andra företag. Det kommer att bidra till att stärka Statkrafts position som det breda och ledande företaget inom förnybar energi. 

Investeringarna kommer delvis att finansieras av vinster från befintlig verksamhet samt genom systematisk försäljning av andelar i avslutade sol- och vindkraftsprojekt till investerare. Investeringsprogrammet kommer att anpassas till företagets finansiella kapacitet och ratingmål. 

”Kombinationen av vår unika portfölj av flexibla kraftverk, djupa förståelse för marknaden, liksom kundernas ökade intresse för förnybara och innovativa lösningar, gör oss till en eftertraktad partner för både producenter och konsumenter av förnybar energi”, säger Christian Rynning-Tønnesen, koncernchef.

“Strategin kommer att bidra till ökat värdeskapande för Statkraft och utveckla norsk kompetens inom förnybarhet i linje med de förändringar vi ser omkring oss” fortsätter han.

Hela strategin presenteras av Statkrafts koncernchef Christian Rynning-Tønnesen under Statkrafts årliga konferens på huvudkontoret i Oslo eftermiddagen den 26 september.

Förväntad geografisk spridning av investeringar 2018 - 2025

  • Norge 26%          
  • Europa exkl. Norge 42%                              
  • Utanför Europa 32%                                       

Om Statkraft:
Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 3500 anställda i 16 länder.

För mer information:

Gunilla Lundén
Kommunikationschef
Tel: +46 70 521 31 16
E-mail: gunilla.lunden@statkraft.com