Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft och Södra bygger demoanläggning för avancerat biobränsle

29 jan., 2018

Bolaget Silva Green Fuel, som ägs av Statkraft (51%) och Södra (49%), bygger en demoanläggning i Tofte, Norge, för produktion av andra generationens biobränsle baserat på skogsråvaror. Investeringen beräknas till 500 miljoner NOK.

Byggfasen startar i februari och anläggningen väntas stå färdig under 2019. Norska Enova, som investerar i projekt för grön energiomställning i Norge, bidrar med drygt 25 procent av finansieringen. Det dansk-kanadensiska bolaget Steeper Energy levererar tekniken.

–Avancerade biobränslen spelar en avgörande roll i övergången från fossila till förnybara drivmedel i transportsektorn. Som Europas största leverantör av förnybar energi är det naturligt för Statkraft att vara pådrivande för en industriell utveckling som bidrar till hållbar omställning, säger Christian Rynning-Tønnesen, Statkrafts koncernchef.

Syftet med demoanläggningen är att testa teknik för kontinuerlig produktion av andra generationens biobränsle som direkt kan ersätta dagens fossila drivmedel, samt att testa olika råvarutyper. Initialt kommer anläggningen att använda råvaror från skogsindustrin, men allt biologiskt nedbrytbart material kommer potentiellt att kunna användas.

Kapaciteten för en fullskalig produktionslinje förväntas vara mellan 100 och 150 miljoner liter biobränsle per år. Initialt produceras bränsle avsett för tyngre vägtransporter, men målet är att kvalificera biobränslet också för flygtransport.