Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft köper Södras del i vindbolag

26 feb., 2018

Statkraft och skogsindustriföretaget Södra Skogsägarna ingick 2009 ett samarbete för att utveckla vindkraft i södra Sverige. Samarbetet har skett i bolaget Statkraft Södra Vindkraft AB, SSVKAB, där Statkraft under senare tid ägt 90,1 procent och Södra 9,9 procent. Bolaget har projekterat och utrett möjligheterna för att bygga vindkraft på ett stort antal platser.

Partnerskapet mellan Södra och Statkraft har fungerat bra och resulterat i ett antal tillståndsgivna projekt och att två vindparker färdigställts.

Nu har Statkraft och Södra kommit överens om att Statkraft ska köpa Södras andel och driva bolaget vidare som ensam ägare.

Statkraft och Södra fortsätter samarbetet som startats i Tofte i Norge, där Statkraft och Södra bygger en demoanläggning för produktion av andra generationens biobränsle baserat på skogsråvaror.

För mer information:
Johan Boström
Johan.Bostroem@statkraft.com