Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft säljer vindparkerna EM och Tollarpabjär

03 Jan, 2018

Statkraft Södra Vindkraft AB, SSVKAB, säljer vindparkerna Em och Tollarpabjär till Finsjö Skogar AB. Finsjö Skogar är markägare i EM och redan idag minoritetsägare, 9,9%, genom bolaget Vindpark EM AB, VEMAB.

Vindpark EM ligger i Mönsterås kommun, har en installerad effekt på 9.2 MW och invigdes 2011. Tollarpabjär togs i drift 2013, ligger i Kristianstads kommun och har en installerad effekt på 2,3 MW. 

Statkraft Södra Vindkraft AB bildades 2009 och är ett samarbete mellan Statkraft och Södra Skogsägarna. Statkrafts ägande i Vindpark EM och Tollarpabjär har varit 90,1%.

EM och Tollarpabjär är två små parker som ligger geografiskt långt ifrån Statkrafts övriga tillgångar i Sverige. De har presterat bra under driftstiden men passar med sina totalt fem turbiner inte in i vår vindkraftportfölj.

I norra Sverige äger och driver vi fyra större parker med sammanlagt 186 kraftverk som producerar cirka 1,6 TWh per år.

SSVKAB utvecklar också projektet Tribbhult i Västerviks kommun. Det förväntas vara ett bra projekt tack vare sin storlek, sitt goda vindläge och ett tillstånd som tillåter den senaste tekniken.