Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Höga flöden i Lagan för närvarande

03 Jan, 2018

Uppdaterat 2018 -01-09, 15.40

Sedan någon månad har det varit en ovanligt hög tillrinning i Lagan, där Statkraft driver 18 vattenkraftverk. De höga flödena beror på ökad nederbörd i kombination med snösmältning. 

SMHI har för närvarande en klass 1 varning för höga flöden i södra Sverige och men flödena har nu kulminerat på de flesta håll. Varningen beräknas dock ligga kvar   ytterligare några dagar.  Det är den lägsta klassningen men betyder att det är flöden på en nivå som kan medföra mindre översvämningsproblem.

Statkraft tappar därmed mycket vatten genom våra kraftverk. Vi har ett tillstånd för varje kraftverk som föreskiver hur mycket vatten vi får och ska tappa och de tillstånden kan vi just nu följa.

Vi planerar att fortsätta tappa mycket vatten från alla magasin, men ser nu en stabilisering och avtagande flöden.

Statkraft uppdaterar denna information under hand.