Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Höga flöden i Lagan för närvarande

03 Jan, 2018

Uppdaterat 2018 -01-09, 15.40

Sedan någon månad har det varit en ovanligt hög tillrinning i Lagan, där Statkraft driver 18 vattenkraftverk. De höga flödena beror på ökad nederbörd i kombination med snösmältning. 

SMHI har för närvarande en klass 1 varning för höga flöden i södra Sverige och men flödena har nu kulminerat på de flesta håll. Varningen beräknas dock ligga kvar   ytterligare några dagar.  Det är den lägsta klassningen men betyder att det är flöden på en nivå som kan medföra mindre översvämningsproblem.

Statkraft tappar därmed mycket vatten genom våra kraftverk. Vi har ett tillstånd för varje kraftverk som föreskiver hur mycket vatten vi får och ska tappa och de tillstånden kan vi just nu följa.

Vi planerar att fortsätta tappa mycket vatten från alla magasin, men ser nu en stabilisering och avtagande flöden.

Statkraft uppdaterar denna information under hand.