Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Globala energitrender – så utvecklas energimarknaden till 2040

17 okt., 2018

Energisektorn befinner sig i en radikal utveckling av teknologiska-, politiska- och marknadsförändringar. För att få en djupare förståelse av dessa förändringar, har Statkraft tagit fram ett scenario som visar på hur den globala energimarknaden kan komma att utvecklas fram till år 2040. Med fortsatt fallande kostnader för förnybar el menar vi att den utveckling vi skisserar är optimistisk, men inte orealistisk.

Förnybar el och elektrifiering minskar utsläppen År 2040 står el för över 30 procent av energiförbrukningen inom bygg-, industri- och transportsektorn – jämfört med 20 procent idag. 77 procent av alla personbilar som säljs kommer att vara elbilar år 2040. Prisvärd och ren energi ger mer tillgång till elektrisk energi och elektrifiering blir en viktig klimatlösning.

Statkraft uppskattar att 70 procent av världens elproduktion år 2040 kommer från förnybara energikällor. År 2040 kommer solkraft att vara den största källan till elenergiutvinning globalt och motsvara nästan 30 procent av produktionen. Vindkraft kommer att stå för drygt 20 procent.

Ökat behov av flexibla lösningar Koldioxidintensiteten i energisektorn minskar med 80 procent fram till år 2040 som en följd av att förnybara energikällor som sol- och vindkraft ersätter kol- och gaskraft. Energiproduktionen från intermittenta källor kommer alltså att öka. Det ställer krav på flexibla lösningar och det kommer att innebära stora skillnader mellan länder.

I länder med hög andel solkraft, exempelvis Indien, kommer det krävas kortsiktig flexibilitet, i första hand inom en 24-timmarsperiod. Många olika lösningar kommer att tillhandahållas och konkurrensen kommer att vara hög mellan dessa. I länder med mycket vindkraft, som Tyskland och Storbritannien, kommer behovet av flexibilitet att vara mer långsiktigt, och här är möjligheterna mer begränsade.

Här kan du ladda ner hela rapporten på engelska

Om Statkrafts globala energitrender:

För tredje året i rad publicerar Statkraft rapporten med ett lågutsläppsscenario fram till år 2040. Scenariot bygger på Statkrafts egna globala och regionala analyser och modeller såväl som djupgående studier av externa källor. Scenariot är ett av många underlag för Statkrafts strategiska beslut och inriktningar.