Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vattenkraften i Lagan – dags för moderna miljövillkor

13 mars, 2017

Vattenkraften har funnits länge i Sverige, Lagans äldsta kraftverk är över hundra år. Vårt moderna samhälle - från minsta hushåll, till den största industri - har ett ökande behov av säker tillgång till el, dygnet runt, året om. Det ger vattenkraften en allt viktigare roll. Vattenkraften är både förnybar och reglerbar. Den kan lagras och ger tillgång till el även när det är vindstilla och mörkt. Det är i sin tur en förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara den ökande väderberoende elproduktionen i form av vind- och solkraft.

Den energiöverenskommelse som träffades sommaren 2016 mellan fem riksdagspartier lyfter särskilt fram vattenkraftens centrala roll för Sveriges elförsörjning, och att en fortsatt hög produktion av vattenkraft är viktig för att kunna öka den förnybara elproduktionen. Samtidigt slår överenskommelsen fast att vattenkraften ska leva upp till EU-rättens krav på vattenverksamheter  och att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera denna omställning.

Alla former av elproduktion påverkar miljön. Det gäller även vattenkraften. Men vattenkraften är förnybar och klimatsmart, och de negativa miljökonsekvenser som den medför är i huvudsak möjliga att åtgärda. Samhällets förväntningar på att vattenkraftbranschen ska lösa miljöproblemen har ökat. Och även om vattenkraftbranschen sedan länge arbetar aktivt med miljöfrågorna behöver arbetet utvecklas.

Lagan står för en relativt liten del av Sveriges vattenkraftproduktion men är ändå den viktig för kraftsystemet. En stor del av den tillrinning som kommer under vår- och sommarperioden kan sparas i Bolmen för att utnyttjas under kalla vinterdagar. 

Till skillnad från stora delar av den norrländska vattenkraften ligger flera av vattenkraftverken i Lagan i tätbefolkade områden. I många fall är vattenkraftverken en central och integrerad del av de samhällen där de finns. Det ställer stora krav på vattenkraftproducenterna att ta hänsyn till miljön och till de rättmätiga förväntningar som finns på att vara goda samhällsmedborgare.

De tillstånd som ligger till grund för vattenkraftproduktionen är i många fall mycket gamla, i vissa fall 100 år eller mer. De kom till vid en tid då medvetandet om miljöpåverkan från vattenkraften var begränsat, samtidigt som entusiasmen var stor kring elektrifieringen. När Gustaf V invigde Knäreds kraftverk 1910 var det en stor tilldragelse, och när Laholms kraftverk togs i drift 1932 ansågs det att Sydsveriges kraftbehov för framtiden var tryggat.

Vattenkraftbranschen anser att vattenkraften ska kunna svara upp mot moderna miljökrav, samtidigt som nyttan för elsystemet i största möjliga utsträckning behöver tas tillvara. Ny lagstiftning med syfte att ge vattenkraften moderna miljövillkor förbereds i regeringskansliet. Inom vattenkraftbranschen diskuteras samtidigt en långsiktig och ansvarsfull finansieringslösning för miljöåtgärder i vattenkraften.

Det behövs en lagstiftning som med hjälp av en effektiv prövningsprocess gör det tydligt hur vattenkraftens stora nytta för energisystemet ska vägas av mot en god vattenmiljö. En bra modell är den nationella vattenkraftstrategi, som tagits fram i samarbete mellan Havs- och Vattenmyndigheten och Energimyndigheten. Genom en klok avvägning kommer vattenkraften i Lagan även i framtiden vara en viktig del av ryggraden i det svenska elsystemet.


Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige
Jakob Norström, vd Statkraft Sverige