Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft Södra Vindkraft AB avbryter vindkraftsprojekt

02 Oct, 2017

Statkraft Södra Vindkraft AB har beslutat att avbryta alla vindkraftsprojekt i portföljen förutom ett. Beslutet grundar sig i otillräcklig lönsamhet på grund av låga priser på el och elcertifikat. Vindkraftsparken Tribbhult kommer att fortsätta utvecklas, då projektet bedöms vara lönsamt med låga produktionskostnader och goda vindförhållanden.

Statkraft Södra Vindkraft AB:s verksamhet är fokuserad till södra Sverige och är samägt mellan Statkraft (90,1% ägarandel) och Södra (9,9% ägarandel). Möjligheten för andra aktörer att köpa projekten kommer att hållas öppen under 6 månader. Om ingen försäljningsuppgörelse är klar inom den tidsramen inleds nedläggning av projekten. Det innebär att arrendeavtal och tillstånd sägs upp. Alla markägare kommer att bli kontaktade muntligen eller skriftligen med information om beslutet.