Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft Södra Vindkraft AB avbryter vindkraftsprojekt

02 Oct, 2017

Statkraft Södra Vindkraft AB har beslutat att avbryta alla vindkraftsprojekt i portföljen förutom ett. Beslutet grundar sig i otillräcklig lönsamhet på grund av låga priser på el och elcertifikat. Vindkraftsparken Tribbhult kommer att fortsätta utvecklas, då projektet bedöms vara lönsamt med låga produktionskostnader och goda vindförhållanden.

Statkraft Södra Vindkraft AB:s verksamhet är fokuserad till södra Sverige och är samägt mellan Statkraft (90,1% ägarandel) och Södra (9,9% ägarandel). Möjligheten för andra aktörer att köpa projekten kommer att hållas öppen under 6 månader. Om ingen försäljningsuppgörelse är klar inom den tidsramen inleds nedläggning av projekten. Det innebär att arrendeavtal och tillstånd sägs upp. Alla markägare kommer att bli kontaktade muntligen eller skriftligen med information om beslutet.