Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft satsar på forskning inom vattenkraft

09 mars, 2017

Måndagen 30 januari invigdes forskningscentret HydroCen i Trondheim, Norges nya storsatsning på forskning om vattenkraft. Genom kunskap och innovation ska centret bidra till att förstärka Norges ledande position inom vattenkraft. Vid invigningen närvarade även Norges olje- och energiministern Terje Søviknes.

- HydroCen är en storsatsning på forskning inom vattenkraft. Vi ska leverera kunskap och innovativa lösningar för att stärka Norges ledande position s inom vattenkraft och säkra att vattenkraftsektorn kan utnyttja möjligheterna som framtidens förnybara energisystem erbjuder, säger Hege Brende, centrumledare för HydroCen.

Lätt att ta vattenkraften för given

Vattenkraft är Norges viktigaste förnybara energikälla och står för 99 procent av den norska elproduktionen.

- Det är lätt att ta vattenkraften för given eftersom den alltid har funnits där, men vattenkraft är vår viktigaste förnybara energikälla. Under de närmaste åren kommer det behövas uppgraderingar och anpassningar av den norska vattenkraftsektorn så att de kan utnyttja möjligheterna som framtidens energisystem med förnybar energi erbjuder. Här ska HydroCen bidra, säger Brende.

Vid HydroCen kommer forskningen rikta in sig på vattenkraftkonstruktioner, turbiner och generatorer, marknadsföring och tjänster samt miljödesign.

Partnerskap ger unika möjligheter

HydroCen är ett av Forskningsrådets flera forskningscentrum för miljövänlig energi (FME). Där samarbetar forskare, näringsliv och myndigheter för att lösa specifika problem.

NTNU är värdinstitution och huvudsakliga forskningspartner inom HydroCen tillsammans med SINTEF Energi och det norska institutet för naturforskning (NINA). HydroCen har drygt 50 nationella och internationella partners från forskning, näringsliv och myndigheter.

- Kombinationen av stark tvärvetenskaplig kompetens, tillgänglighet på laboratorieinfrastruktur och erfarna aktörer från industrin, skapar en unik plattform för att utveckla positionera norsk vattenkraft, säger Brende.

HydroCen har en budget på nästan 400 miljoner norska kronor för de kommande åtta åren. Halva finansieringen kommer från Forskningsrådet, 25 procent kommer från partners inom näringslivet och myndigheter och resterande från övriga forskningspartners.

Statkraft är partner till det nya forskningscentret.

Kontaktpersoner:
Hege Brende, centerledare för HydroCen
Tele: (+47) 907 47 989 
Astrid Bjerkås, kommunikationsansvarig HydroCen
Tele: (+47) 94 24 60 55