Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft satsar på forskning inom vattenkraft

09 Mar, 2017

Måndagen 30 januari invigdes forskningscentret HydroCen i Trondheim, Norges nya storsatsning på forskning om vattenkraft. Genom kunskap och innovation ska centret bidra till att förstärka Norges ledande position inom vattenkraft. Vid invigningen närvarade även Norges olje- och energiministern Terje Søviknes.

- HydroCen är en storsatsning på forskning inom vattenkraft. Vi ska leverera kunskap och innovativa lösningar för att stärka Norges ledande position s inom vattenkraft och säkra att vattenkraftsektorn kan utnyttja möjligheterna som framtidens förnybara energisystem erbjuder, säger Hege Brende, centrumledare för HydroCen.

Lätt att ta vattenkraften för given

Vattenkraft är Norges viktigaste förnybara energikälla och står för 99 procent av den norska elproduktionen.

- Det är lätt att ta vattenkraften för given eftersom den alltid har funnits där, men vattenkraft är vår viktigaste förnybara energikälla. Under de närmaste åren kommer det behövas uppgraderingar och anpassningar av den norska vattenkraftsektorn så att de kan utnyttja möjligheterna som framtidens energisystem med förnybar energi erbjuder. Här ska HydroCen bidra, säger Brende.

Vid HydroCen kommer forskningen rikta in sig på vattenkraftkonstruktioner, turbiner och generatorer, marknadsföring och tjänster samt miljödesign.

Partnerskap ger unika möjligheter

HydroCen är ett av Forskningsrådets flera forskningscentrum för miljövänlig energi (FME). Där samarbetar forskare, näringsliv och myndigheter för att lösa specifika problem.

NTNU är värdinstitution och huvudsakliga forskningspartner inom HydroCen tillsammans med SINTEF Energi och det norska institutet för naturforskning (NINA). HydroCen har drygt 50 nationella och internationella partners från forskning, näringsliv och myndigheter.

- Kombinationen av stark tvärvetenskaplig kompetens, tillgänglighet på laboratorieinfrastruktur och erfarna aktörer från industrin, skapar en unik plattform för att utveckla positionera norsk vattenkraft, säger Brende.

HydroCen har en budget på nästan 400 miljoner norska kronor för de kommande åtta åren. Halva finansieringen kommer från Forskningsrådet, 25 procent kommer från partners inom näringslivet och myndigheter och resterande från övriga forskningspartners.

Statkraft är partner till det nya forskningscentret.

Kontaktpersoner:
Hege Brende, centerledare för HydroCen
Tele: (+47) 907 47 989 
Astrid Bjerkås, kommunikationsansvarig HydroCen
Tele: (+47) 94 24 60 55