Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft investerar i laddstationer för elbilar

09 mars, 2017

Statkraft investerar och ökar sitt ägande i Grønn Kontakt - den näst största aktören inom laddstationer för elbilar i Norge.

Statkraft och det norska företaget Agder Energi etablerar ett starkare partnerskap där båda bolagen äger 41 procent vardera i Grønn Kontakt. Agder Energi har hittills varit majoritetsägare i Grønn Kontakt.

Växande marknad

Norge har världens högsta andel elbilar av landets totala bilflotta, följt av Sverige på en andra plats. Det har lett till att Norge i stor utsträckning leder elektrifieringen av transportsektorn. Nästan 30 procent av nyförsäljningen av bilar i Norge är elbilar eller hybrider.

- Grønn Kontakt har en unik position som ger oss möjlighet att bidra till utvecklingen av Emobility. Elektrifiering av transportsektorn är i allra högsta grad viktig för Statkraft, och infrastrukturen är ett relevant segment för oss, säger Bjørn Holsen på Statkrafts strategiavdelning.

Överenskommelse med Circle K och Coop

Grønn Kontakt har satt det ambitiösa målet att bygga 240 nya laddstationer i Norge senast slutet av 2018. Idag har de omkring 85 laddstationer på 70 platser.

För att nå målet har man bland annat tecknat avtal med drivmedelskedjan Circle K och dagligvarukedjan Coop för att etablera laddstolpar i nära anslutning till bensinstationer och butiker.

Initiativtagare till Grønn Kontakt

Statkraft var en av initiativtagarna när Grønn Kontakt grundades 2009. Hittills har Grønn Kontakt främst agerat på uppdrag av kraftbolagen Agder Energi, Eidsivas och ett antal andra aktörer. Grønn Kontakt är för närvarande den näst största operatören av laddstationer efter finska Fortum. Utöver Statkraft och Agder Energi finns ytterligare 21 minoritetsägare i Grønn Kontakt.