Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft investerar i laddstationer för elbilar

09 Mar, 2017

Statkraft investerar och ökar sitt ägande i Grønn Kontakt - den näst största aktören inom laddstationer för elbilar i Norge.

Statkraft och det norska företaget Agder Energi etablerar ett starkare partnerskap där båda bolagen äger 41 procent vardera i Grønn Kontakt. Agder Energi har hittills varit majoritetsägare i Grønn Kontakt.

Växande marknad

Norge har världens högsta andel elbilar av landets totala bilflotta, följt av Sverige på en andra plats. Det har lett till att Norge i stor utsträckning leder elektrifieringen av transportsektorn. Nästan 30 procent av nyförsäljningen av bilar i Norge är elbilar eller hybrider.

- Grønn Kontakt har en unik position som ger oss möjlighet att bidra till utvecklingen av Emobility. Elektrifiering av transportsektorn är i allra högsta grad viktig för Statkraft, och infrastrukturen är ett relevant segment för oss, säger Bjørn Holsen på Statkrafts strategiavdelning.

Överenskommelse med Circle K och Coop

Grønn Kontakt har satt det ambitiösa målet att bygga 240 nya laddstationer i Norge senast slutet av 2018. Idag har de omkring 85 laddstationer på 70 platser.

För att nå målet har man bland annat tecknat avtal med drivmedelskedjan Circle K och dagligvarukedjan Coop för att etablera laddstolpar i nära anslutning till bensinstationer och butiker.

Initiativtagare till Grønn Kontakt

Statkraft var en av initiativtagarna när Grønn Kontakt grundades 2009. Hittills har Grønn Kontakt främst agerat på uppdrag av kraftbolagen Agder Energi, Eidsivas och ett antal andra aktörer. Grønn Kontakt är för närvarande den näst största operatören av laddstationer efter finska Fortum. Utöver Statkraft och Agder Energi finns ytterligare 21 minoritetsägare i Grønn Kontakt.