Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft skriver på DI Debatt: Reformera utsläppshandeln

23 maj, 2016

EU:s utsläppshandelsdirektiv ska revideras för den nya handelsperioden efter 2020 och är just nu föremål för intensiva förhandlingar. För att klara klimatomställningen behöver EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) reformeras.

Det skriver Christian Rynning-Tønnesen, Statkrafts koncernchef, i Dagens Industri tillsammans med Magnus Hall (Vattenfall) och Pekka Lundmark (Fortum). Tre konkreta förslag presenteras för att stärka systemet och därmed ge incitament till en snabbare omställning av Europas energisystem:

  1. Höjd ambitionsnivå genom snabbare sänkning av utsläppstaket.
  2. Bättre samspel mellan ETS och nationella stödsystem
  3. Undvika obalanser som underminerar koldioxidpriset.

Läs hela debattartikeln här.