Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft skriver på DI Debatt: Reformera utsläppshandeln

23 May, 2016

EU:s utsläppshandelsdirektiv ska revideras för den nya handelsperioden efter 2020 och är just nu föremål för intensiva förhandlingar. För att klara klimatomställningen behöver EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) reformeras.

Det skriver Christian Rynning-Tønnesen, Statkrafts koncernchef, i Dagens Industri tillsammans med Magnus Hall (Vattenfall) och Pekka Lundmark (Fortum). Tre konkreta förslag presenteras för att stärka systemet och därmed ge incitament till en snabbare omställning av Europas energisystem:

  1. Höjd ambitionsnivå genom snabbare sänkning av utsläppstaket.
  2. Bättre samspel mellan ETS och nationella stödsystem
  3. Undvika obalanser som underminerar koldioxidpriset.

Läs hela debattartikeln här.