Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Omprövning av Statkrafts brittiska vindkraftsportfölj

12 Sep, 2016

Statkraft förbereder en möjlig försäljning av aktierna i vindkraftparken Sheringham Shoal samt projekten Dudgeon och Dogger Bank i Storbritannien. Operatörskapet för Sheringham Shoal planerar att överföras till Statoil.

Omläggningen av strategin följer Statkrafts besked i december 2015 om att inte göra fler investeringar i havbaserad vindkraft. Statkraft utvärderar därför en försäljning av aktierna i vindparken Sheringham Shoal, Dudgeon-projektet och projekten i Dogger Bank. Förberedelserna görs i nära samarbete med alla berörda parter.

En eventuell försäljning av aktierna i Sheringham Shoal förutsätter att Statkraft överlämnar operatörskapet. Statkraft och Statoil har därför skrivit en avsiktsförklaring om att Statoil tar över rollen som operatör av vindkraftparken. Parterna är överens om att överlämningen ska ske i januari 2017och har nu inlett processen med att ta fram ett kommersiellt avtal för alla delägare. Parken ägs idag av Statkraft, Statoil och UK Green Investment Bank genom joint venture-bolaget Scira Offshore Energy Limited.  

− Eftersom Statoil redan är klar för operatörsrollen i den intilliggande parken Dudgeon (402 MW) samtidigt som Statkraft överväger en försäljning, faller det sig naturligt att Statoil även tar operatörskapet för Sheringham Shoal, säger Statkrafts koncerndirektör Steinar Bysveen.

− Statkraft har spelat en viktig roll i etableringen av Sheringham Shoal som en av Storbritanniens mest effektiva vindkraftsparker till havs och har knutit starka band till lokalsamhället. Vi är säkra på att dessa kommer att fortsätta stärkas under Statoils ledning, tillägger Steinar Bysveen.

Avsiktsförklaringen mellan Statkraft och Statoil omfattar även Statkrafts avsikt att sälja sin andel av projektet Dogger Bank till Statoil. Denna ambition kommer att diskuteras vidare med Innogy och SSE, som båda äger 25% vardera av Dogger Bank-konsortiet.

− Vi ser över samtliga tillgångar i vår portfölj av havsbaserad vindkraft, med undantag för Triton Knoll-projektet. Detta projekt kommer vi att vidareutveckla tillsammans med Innogy fram till investeringsbeslut innan vi öppnar för nya ägare. Vi är glada över att brittiska myndigheter nyligen tilldelade projektet tillstånd för kabel- och transformatoranläggning på land. Tillsammans med vår partner Innogy siktar vi nu på att projektet, som är ett av de allra mest konkurrenskraftiga havsvindprojekten någonsin, ska delta i den nästa CfD-auktionen, säger Steinar Bysveen.