Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Omprövning av Statkrafts brittiska vindkraftsportfölj

12 sep., 2016

Statkraft förbereder en möjlig försäljning av aktierna i vindkraftparken Sheringham Shoal samt projekten Dudgeon och Dogger Bank i Storbritannien. Operatörskapet för Sheringham Shoal planerar att överföras till Statoil.

Omläggningen av strategin följer Statkrafts besked i december 2015 om att inte göra fler investeringar i havbaserad vindkraft. Statkraft utvärderar därför en försäljning av aktierna i vindparken Sheringham Shoal, Dudgeon-projektet och projekten i Dogger Bank. Förberedelserna görs i nära samarbete med alla berörda parter.

En eventuell försäljning av aktierna i Sheringham Shoal förutsätter att Statkraft överlämnar operatörskapet. Statkraft och Statoil har därför skrivit en avsiktsförklaring om att Statoil tar över rollen som operatör av vindkraftparken. Parterna är överens om att överlämningen ska ske i januari 2017och har nu inlett processen med att ta fram ett kommersiellt avtal för alla delägare. Parken ägs idag av Statkraft, Statoil och UK Green Investment Bank genom joint venture-bolaget Scira Offshore Energy Limited.  

− Eftersom Statoil redan är klar för operatörsrollen i den intilliggande parken Dudgeon (402 MW) samtidigt som Statkraft överväger en försäljning, faller det sig naturligt att Statoil även tar operatörskapet för Sheringham Shoal, säger Statkrafts koncerndirektör Steinar Bysveen.

− Statkraft har spelat en viktig roll i etableringen av Sheringham Shoal som en av Storbritanniens mest effektiva vindkraftsparker till havs och har knutit starka band till lokalsamhället. Vi är säkra på att dessa kommer att fortsätta stärkas under Statoils ledning, tillägger Steinar Bysveen.

Avsiktsförklaringen mellan Statkraft och Statoil omfattar även Statkrafts avsikt att sälja sin andel av projektet Dogger Bank till Statoil. Denna ambition kommer att diskuteras vidare med Innogy och SSE, som båda äger 25% vardera av Dogger Bank-konsortiet.

− Vi ser över samtliga tillgångar i vår portfölj av havsbaserad vindkraft, med undantag för Triton Knoll-projektet. Detta projekt kommer vi att vidareutveckla tillsammans med Innogy fram till investeringsbeslut innan vi öppnar för nya ägare. Vi är glada över att brittiska myndigheter nyligen tilldelade projektet tillstånd för kabel- och transformatoranläggning på land. Tillsammans med vår partner Innogy siktar vi nu på att projektet, som är ett av de allra mest konkurrenskraftiga havsvindprojekten någonsin, ska delta i den nästa CfD-auktionen, säger Steinar Bysveen.