Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Stora investeringar i Hylte

16 Jun, 2016

Under 2016 startar arbeten med dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte damm samt Jakobssjö som ligger i Hylte kommun i Hallands län.

Arbetena kommer att pågå till och med hösten 2018. Budgeten är drygt 260 miljoner kronor.

Ny betongdamm, utskov och jorddamm kommer att byggas i Hylte. Dammen kommer efter ombyggnad att kunna släppa förbi dubbelt så mycket vatten som idag. 

Ett nytt teknikhus med ny el- och kontrollutrustning till luckorna byggs också. I Jakobssjö kommer viss förstärkning av främst nedre delen av dammslänterna att göras och instrumentering för dammövervakning kommer att installeras.

Nya dammluckor ska tillverkas och komma på plats. Det handlar om fyra dammluckor som är 6,4 meter breda och 5 meter höga och har en totalvikt på cirka 60 ton.  

Dammluckorna tillverkas i Karlskoga och Degerfors. Företaget som fått ordern kommer att nyanställa 5 personer för att klara jobbet.