Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Stora investeringar i Hylte

16 juni, 2016

Under 2016 startar arbeten med dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte damm samt Jakobssjö som ligger i Hylte kommun i Hallands län.

Arbetena kommer att pågå till och med hösten 2018. Budgeten är drygt 260 miljoner kronor.

Ny betongdamm, utskov och jorddamm kommer att byggas i Hylte. Dammen kommer efter ombyggnad att kunna släppa förbi dubbelt så mycket vatten som idag. 

Ett nytt teknikhus med ny el- och kontrollutrustning till luckorna byggs också. I Jakobssjö kommer viss förstärkning av främst nedre delen av dammslänterna att göras och instrumentering för dammövervakning kommer att installeras.

Nya dammluckor ska tillverkas och komma på plats. Det handlar om fyra dammluckor som är 6,4 meter breda och 5 meter höga och har en totalvikt på cirka 60 ton.  

Dammluckorna tillverkas i Karlskoga och Degerfors. Företaget som fått ordern kommer att nyanställa 5 personer för att klara jobbet.