Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft stoppar planeringen av ny vindkraft i Norden

05 juni, 2015

Statkraft har beslutat sig för att inte investera i Fosen- och Snillfjord-projekten i Nordnorge. Även planerade investeringar i Sverige stoppas. Lägre el- och elcertifikatpriser i Norden innebär att projekten inte är lönsamma.

Priserna på den nordiska elmarknaden är relativt låga. Ett växande elöverskott och fortsatt måttlig efterfrågan på el har minskat de långsiktiga inflationsförväntningarna. Uppdaterade analyser visar således att projekten inte blir lönsamma.

Marknadsförhållandena är desamma i Norge och Sverige. Statkraft räknar därför inte med att göra nya investeringar på dessa marknader på kort sikt.

- Statkraft beklagar att projekten inte kan förverkligas. Myndigheterna har bidragit till att bana väg för vindkraftens utveckling, bland annat genom att förbereda avskrivningsregler men dessvärre gör marknadsutvecklingen att det ändå inte är kommersiellt försvarbart att investera i dessa projekt, säger koncernchefen Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraftkoncernen kommer fortfarande göra betydande investeringar i vattenkraft samt i utbyggning av fjärrvärme. På lång sikt förväntas vindkraft också bli konkurrenskraftigt i Norden.

Pågående projekt i uppbyggnadsfas skall slutföras, vilket för Sveriges del innebär att Björkhöjden 2 färdigställs enligt plan under hösten 2015. Beslutet innebär inte heller nedmontering av befintliga vindkraftturbiner, vilket det har uppfattats som i viss medierapportering.

Beslutet kommer inte att leda till några uppsägningar på grund av övertalighet.